Stäubli Łódź Sp. z o.o.
WAGO ELWAG sp. z o.o..

Prezentacja firmy Napisz do firmy ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe INMEL Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe INMEL Sp. z o.o.

Aktualna oferta INMEL-u w zakresie laboratoryjnej aparatury pomiarowej obejmuje kalibratory mocy, kalibratory uniwersalne i kalibratory sygnałów przemysłowych.


Produkty firmy INMEL

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe INMEL Sp. z o.o. powstało 1 kwietnia 1988 r. Celem jaki postawiono przed firmą było szybkie wdrożenie i rozwinięcie produkcji kalibratora uniwersalnego typu SQ 10, opartego na licencji zakupionej od OBR Metrologii Elektrycznej w Zielonej Górze. Spółka z powodzeniem z tego zadania się wywiązała. Pierwsze kalibratory SQ 10 ukazały się na rynku w grudniu 1988 roku i pracują do dzisiaj w wielu polskich i zagranicznych firmach.

Dzisiaj oferujemy klientom szereg wysokiej klasy kalibratorów. Są to oryginalne konstrukcje kadry inżynierskiej INMEL-u i kadry naukowej Instytutu Metrologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ze względu na wysokie koszty opracowań i wdrożeń nowych konstrukcji kalibratorów były one realizowane w ramach projektów celowych, dofinansowywanych ze środków budżetowych.

Aktualna oferta INMEL-u w zakresie laboratoryjnej aparatury pomiarowej obejmuje kalibratory mocy, kalibratory uniwersalne i kalibratory sygnałów przemysłowych.

Nasza oferta znalazła uznanie nie tylko wśród klientów krajowych. 40% produkcji stanowi eksport. Kalibratory z logo INMEL-u można spotkać w wielu laboratoriach pomiarowych poza naszymi granicami.

Ważnym uzupełnieniem działalności produkcyjnej INMEL-u jest działalność laboratorium pomiarowego. Laboratorium prowadzi wzorcowania aparatury kontrolno-pomiarowej zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Od 2005 roku posiada akredytację PCA. Możliwości pomiarowe i rodzaje przyrządów jakie możemy wzorcować obejmują nie tylko kalibratory, ale całą grupę innych przyrządów wielkości elektrycznych.

Planujemy dalsze działania mające na celu wzbogacenie oferty rynkowej i pełniejsze spełnienie oczekiwań użytkowników naszych produktów. Wieloletnie doświadczenie w branży metrologicznej oraz konsekwentne i efektywne działania rozwojowe czynią nas stabilnym i godnym zaufania partnerem.