Wydarzenia i targi Dodaj wydarzenie

III Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO

III Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO

2019-06-06 - 2019-06-08 Kielce targi

Organizator:
Targi Kielce S.A.
Zakładowa 1
25-672 Kielce
świętokrzyskie, Polska

Dane kontaktowe:

Adres:

00-001 Kielce
świętokrzyskie, PolskaKIELCE WORK SAFETY-EXPO logo

Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych  KIELCE WORK SAFETY-EXPO po raz trzeci w Targach Kielce

Poprzednią edycję wydarzenia, skierowanego do firm świadomie dbających o bezpieczeństwo swoich pracowników oraz do producentów i dystrybutorów z branży zwiedziło blisko 6 tysięcy gości.

Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych  KIELCE WORK SAFETY-EXPO, które odbywać będzie się równolegle z  Międzynarodowymi Targami Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych Kielce IFRE-EXPO, w swym szerokim zakresie branżowym będą miały: elementy ochrony indywidualnej pracowników (sprzęt, odzież, obuwie ochronne i robocze), środki ochrony zbiorowej (ochrona przed: promieniowaniem, hałasem, porażeniem prądem, systemy wentylacyjne, zabezpieczenia ochronne), materiały do produkcji odzieży roboczej i ochronnej, znaki ochrony ppoż. i ewakuacyjne, znaki ochrony i higieny pracy, znaki informacyjne, instrukcje bhp i ppoż., oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne i bezpieczeństwa, systemy alarmowe i ostrzegawcze do wczesnego wykrywania zagrożeń, urządzenia i systemy technicznego zabezpieczenia obiektów, systemy monitoringu zagrożeń w środowisku pracy, bierne systemy zabezpieczeń ppoż. obiektów, elementy ergonomii miejsca pracy, środki higieniczne, wyposażenie sanitarne i sprzęt do udzielania pierwszej pomocy, sprzęt i urządzenia do ratownictwa medycznego, aparatura kontrolna i pomiarowa, sprzęt i środki do ratownictwa chemiczno-ekologicznego, systemy łączności służb ratowniczych  oraz wyposażenie stanowisk dyspozycyjnych, systemy do dekontaminacji masowej, usługi szkoleniowe, rzeczoznawców pożarowych i bhp oraz sanitarnych, oferta wydawnictw branżowych, instytucje i organizacje, uczelnie wyższe kształcące na kierunkach: pożarniczych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ratowników medycznych.

Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych  KIELCE WORK SAFETY-EXPO odbędą się od 6 do 8 czerwca 2019 roku.

Zakres branżowy targów WORK SAFETY-EXPO:

 • ochrona indywidualna pracowników (sprzęt, odzież, obuwie ochronne i robocze)
 • środki ochrony zbiorowej (ochrona przed: promieniowaniem, hałasem, porażeniem prądem, systemy wentylacyjne, zabezpieczenia ochronne)
 • materiały do produkcji odzieży roboczej i ochronnej
 • znaki ochrony ppoż. i ewakuacyjne, znaki ochrony i higieny pracy, znaki informacyjne, instrukcje bhp i ppoż.
 • oświetlenie  awaryjne, ewakuacyjne i bezpieczeństwa
 • systemy alarmowe i ostrzegawcze do wczesnego wykrywania zagrożeń
 • urządzenia i systemy technicznego zabezpieczenia obiektów
 • systemy monitoringu zagrożeń w środowisku pracy
 • bierne systemy zabezpieczeń ppoż. obiektów
 • ergonomia miejsca pracy
 • środki higieniczne, wyposażenie sanitarne i sprzęt do udzielania pierwszej pomocy
 • sprzęt i urządzenia do ratownictwa medycznego
 • aparatura kontrolna i pomiarowa
 • sprzęt i środki do ratownictwa chemiczno-ekologicznego
 • systemy łączności  służb ratowniczych  oraz wyposażenie stanowisk dyspozycyjnych
 • systemy do dekontaminacji masowej
 • usługi szkoleniowe, rzeczoznawcy pożarowi i bhp oraz sanitarni
 • wydawnictwa branżowe
 • instytucje i organizacje
 • uczelnie wyższe kształcące na kierunkach: pożarniczych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ratowników medycznych.
 • Wydrukuj stronę