Stäubli Łódź Sp. z o.o.

Lista kategorii

 

Karta produktu Zapytaj o produkt Dodaj do EZO Usuń z EZO

System Centralnej Baterii SICURO 24V
elektryka.org id19993 00.00 PLN 5 5

System Centralnej Baterii SICURO 24V

Podgląd
Skontaktuj się z firmą:

Beghelli - Polska Sp. z o.o.

Podmiejska 95
44-207 Rybnik
śląskie, Polska

Dane kontaktowe:

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!

System Centralnej Baterii SICURO 24V

Sicuro 24V: inteligentne, centralne zasilanie niskonapięciowe.

System SoccorLogica Sicuro 24V to scentralizowany system oświetlenia awaryjnego, który umożliwia zarządzanie oprawami oświetlenia awaryjnego, z funkcjami diagnostycznymi takimi jak: test funkcjonalny i autonomiczny. System wykorzystuje napięcie bezpieczne 24V. Zgodnie z DIN EN 50172 system podlega ochronie klasy III. Duża wszechstronność systemu przejawia się poprzez obsługę specjalnie zaprojektowanych opraw awaryjnych LED Beghelli, a także opraw podstawowych LED Beghelli, wyposażonych w dedykowany moduł inwertera Sicuro 24.

W trybie awaryjnym system dostarcza napięcie stałe 24V do opraw oświetlenia awaryjnego. Aby umożliwić szybką identyfikację opraw system przypisuje im własny adres. System SICURO 24V pozwala na jego integrację z systemem BMS (Building Management System) wyposażonym w odpowiednie oprogramowanie.

 • Możliwość sterowania i monitorowania opraw oświetlenia awaryjnego na tym samym obwodzie, ale w różnych trybach pracy:
    - Funkcja SA: wybór trybu pracy "na jasno"
    - Dla opraw w trybie pracy SA, funkcja ściemniania w zakresie od 10 do 100%
    - Funkcja SE: przełączenie wybranych opraw w tryb pracy "na ciemno"
 • Tryb pracy awaryjnej z wykorzystaniem modułu monitorowania
 • zasilania rozdzielnicy lokalnej.
 • Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanychopraw w obwodzie i modułów sterujących
 • Indywidualny monitoring 20 opraw na obwodzie
 • Automatyczne przeprowadzanie testów funkcjonalnych i autonomicznych
 • Automatyczny raport przeprowadzonych testów
 • Przechowywanie raportów przez okres dwóch lat (LOG-BOOK)

ELEMENTY SKŁADOWE

 • Urządzenie do automatycznego sterowania i monitorowania opraw awaryjnych zgodnie z normą EN 62034. Monitorowanie odbywa się poprzez dwa rodzaje testów: funkcjonalnego - polegającego na sprawdzeniu działania systemu i autonomicznego - polegającego na sprawdzeniu autonomii akumulatorów. Wyniki testów zapisywane są w jednostce centralnej.
 • Ładowarka 27.2 V / 3A, 27.2 V / 5A, 27.2 V / 10A
 • Automatyczna aktywacja trybu awaryjnego w przypadku braku zasilania. System pozwala również samodzielnie zarządzać pracą awaryjną opraw oświetleniowych na różnych miejscach obwodu.
 • Obecność zasilania w rozdzielnicach jest sygnalizowana systemowi przez moduły kontroli napięcia zasilania jednolub trójfazowych. Są zainstalowane poniżej zabezpieczenia rozdzielnicy.
 • Każdy panel kontrolny SicuroLED zarządza maksymalnie 80 oprawami oświetlenia awaryjnego, podzielonymi na 4 obwody po 20 opraw w każdym obwodzie. Panel zarządza również głównymi oraz dodatkowymi funkcjami systemu.
    - wymienność funkcji SE i SA
    - automatyczne adresowanie opraw
    - indywidualny monitoring opraw
    - indywidualne ściemnianie każdej oprawy pracującej w trybie SA w zakresie od 10 do 100 %
    - oprawy w trybie SA można włączać i wyłączać bezpośrednio z panelu sterowania lub zdalnie przez moduł wejściowy
    - indywidualne automatyczne włączanie i wyłączanie każdej oprawy w trybie pracy SA poprzez wewnętrzny zegar (programowalne)
 • 3 programowalne wyjścia (bezpotencjałowe) do sygnalizacji:
    - błędu ładowania akumulatorów
    - błędu akumulatorów
    - błędu opraw
    - ochrony przed osiągnięciem progu głębokiego rozładowania
 • Interfejs RS485 do:
    - podłączenia maksymalnie dwóch modułów wejściowych
    - podłączenia komputera z opcjonalnym oprogramowaniem Sicuro-VisualSicuro-Visual
 • Interfejs MODBUS
 • Interfejs ETHERNET do komunikacji przez lokalną sieć
 • Interfejs USB do przesyłania i pobierania konfiguracji systemu, wyników przeprowadzonych testów oraz aktualizacji oprogramowania systemu oraz modułów SicuroLED.
 • Akumulatory kwasowo - ołowiowe średnia żywotność 10 lat w temperaturze otoczenia +20°C
 • Web Server do nadzoru i zarządzania wszystkimi jednostkami
Pliki do pobrania

Inne produkty firmy