Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania 8/2022

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
Data wydania: 2022-08-30
Typ: czasopismo
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISSN: 0033-2089


Wersja papierowa: 35,00 PLN

Data wydania:

30-08-2022

Druk w kolorze:

tak

Papier kredowy:

tak

Twarda oprawa:

nie


Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania jest to miesięcznik naukowo-techniczny poświęcony problematyce związanej z elektroniką, od konstrukcji i technologii do zastosowań. Czytelnik znajdzie w nim artykuły zarówno o charakterze teoretycznym, jak i praktycznym, a także prezentujące zastosowania róznych rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych i układowych w sprzęcie powszechnego użytku i profesjonalnym. Dotyczą one elementów pasywnych i aktywnych, układów oraz podzespołów, a także systemów elektronicznych.

Tematyka czasopisma obejmuje materiały elektroniczne, technologię elektronową, technikę próżniową, mikroelektronikę, elektronikę mikrofalową, optoelektronikę, miernictwo, niezawodność, kompatybilność elektromagnetyczną, a także informatykę.

W numerze 8/2022:

 • IMPORTUJESZ CZYSTE NOŚNIKI I PONOSISZ OPŁATĘ REPROGRAFICZNĄ, A MOŻE ZAMIERZASZ DOPIERO TO ZROBIĆ?
 • NIE BÓJ SIĘ ZMIENIAĆ USTAWIEŃ AUTOMATYCZNYCH W SPICE
 • TELEWIZORY QLED TV C72+ I MINI LED TV C82 FIRMY TCL EUROPE
 • SZTUCZNA INTELIGENCJA: SKĄD PRZYSZŁA I DOKĄD ZMIERZA (Artificial Intelligence: where it came from and where it’s going) - J ŻURADA
 • PRZEGLĄD METOD SZYFROWANIA I DEKRYPTAŻU ARCHIWUM ZIP (Overview of ZIP archive encryption and decryption methods) - A. SZCZEGIELNIAK-REKIEL, J.M. KELNER
 • EMULACJA POKŁADOWEJ DIAGNOSTYKI POJAZDU Z WYKORZYSTANIEM INTERFEJSU VCAN ORAZ JĘZYKA POWŁOKI BASH (Emulation of on-board vehicle diagnostics using interface of virtual controller area network (VCAN) and bash shell language) - J. DUŁOWICZ, J.M. KELNER
 • KONCEPCJA SENSORA MONITORINGU WIDMA NA BEZZAŁOGOWYM STATKU POWIETRZNYM (Spectrum monitoring sensor concept on unmanned aerial vehicle) - M. MAZURO, P. SKOKOWSKI
 • TESTOWANIE INTEROPERACYJNOŚCI ELEMENTÓW SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI POKŁADOWEJ (Testing the interoperability of on-board communication system components) - D. WAWOK, P. ŁUBKOWSKI
 • UŻYCIE GŁĘBOKICH SIECI NEURONOWYCH W WYKRYWANIU MANIPULACJI MATERIAŁEM WIDEO (DEEPFAKE) (Use of deep neural networks in the detection of video manipulation (deepfake) - A. MALIK, R. KASPRZYK, Z. PIOTROWSKI
 • DWUSTUPUNKTOWCE SĄ SKORELOWANE Z ZEREM CYTOWAŃ? (Why two-hundred point publications are correlated?) - R. ROMANIUK
 • IMPLEMENTACJA UPROSZCZONEGO MODELU STRAT DŁAWIKA PRZETWORNICY IMPULSOWEJ W PROGRAMIE GeckoCIRCUIT (Implementation of a simplified inductor loss model of an switched-mode power supply in the GeckoCIRCUITS program) - D. GZIEŁ
 • Przypadek Alexandra Jonesa – od zera do antybohatera. #PowiedzSprawdzam i dowiedz się kim jest król fejków
Brak załączników
Brak prenumeraty