Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania 5/2022

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
Data wydania: 2022-05-25
Typ: czasopismo
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISSN: 0033-2089


Wersja papierowa: 35,00 PLN

Data wydania:

25-05-2022

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

tak

Twarda oprawa:

nie


Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania jest to miesięcznik naukowo-techniczny poświęcony problematyce związanej z elektroniką, od konstrukcji i technologii do zastosowań. Czytelnik znajdzie w nim artykuły zarówno o charakterze teoretycznym, jak i praktycznym, a także prezentujące zastosowania róznych rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych i układowych w sprzęcie powszechnego użytku i profesjonalnym. Dotyczą one elementów pasywnych i aktywnych, układów oraz podzespołów, a także systemów elektronicznych.

Tematyka czasopisma obejmuje materiały elektroniczne, technologię elektronową, technikę próżniową, mikroelektronikę, elektronikę mikrofalową, optoelektronikę, miernictwo, niezawodność, kompatybilność elektromagnetyczną, a także informatykę.

W numerze 5/2022:

 • HOW THE SMART HARDWARE ENGINEER CAN EASILY DESIGN POWER SUPPLIES
 • EPC2050 – TRANZYSTOR MOS DUŻEJ MOCY (TRYB WZBOGACANY)
 • ŻYCIE Z POCZUCIEM BEZPIECZEŃSTWA W ŚRODOWISKU „ZANIECZYSZCZONYM” FALAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI

 • REJESTRACJA SERII ZDJĘĆ, Z WYMUSZENIEM ZMIENNYCH WARUNKÓW OŚWIETLENIOWYCH, JAKO TECHNIKI WSPOMAGAJĄCEJ PRZY AUTOMATYCZNYM ROZPOZNAWANIU TEKSTU (Registration of a series of photos, with the imposition of changing lighting conditions, as a supporting technique in automatic text recognition) - G. JĘDRZEJEWSKI, S. GALLA

 • ANALIZA ZASTOSOWANIA ODWRACALNYCH OGNIW PALIWOWYCH W SYSTEMACH GROMADZENIA ENERGII ODNAWIALNEJ (Analysis of the use of reversible fuel cells in renewable energy storage systems) - M. MAZIUK, J. DOMARADZKI
 • INTERNET KWANTOWY (Quantum Internet) - R. ROMANIUK
 • NADPRZEWODNIKOWE DETEKTORY PROMIENIOWANIA (Superconducting radiation detectors) - J. SOSNOWSKI
 • Krajowa Konferencja Elektroniki (National Conference on Electronics) - K. DETKA, D. BISEWSKI, K. NIERADKO, K. CHMIELEWSKA
 • CO ZMIENIŁO SIĘ NA DRODZE OD WI-FI 5 DO WI-FI 7

 • PO COVIDZIE

 • JUBILEUSZ 70-LECIA URODZIN PROF. DR HAB. INŻ. RYSZARDA S. ROMANIUKA 

Brak załączników
Brak prenumeraty