elektryka

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 504
Data wydania: 2019-09-20
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-83-0-120685-7


Wersja papierowa: 99,00 PLN

Data wydania:

20-09-2019

Wymiary:

16.5 x 23.5 cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Wydawnictwo PWN prezentuje nowe, piąte już wydanie cenionej i popularnej książki poświęconej instalacjom niskiego napięcia. W książce omówiono zaktualizowane europejskie i polskie normy dotyczące instalacji elektrycznych, budowę i działanie elementów instalacji, zasady oznaczania przewodów elektrycznych, zasady bezpieczeństwa, zabezpieczenia przed zakłóceniami, dobór i montaż urządzeń elektrycznych itd.

Poza standardowym głównym tekstem książki Czytelnik znajdzie tu także np.: słownik POL-ANG i ANG-POL dotyczący instalacji elektrycznych, akronimy, listę najważniejszych norm, witryny sieci WWW itp. W książce poza dużą liczbą zmian w całym tekście w stosunku do poprzedniego wydania Czytelnik znajdzie obszerny, nowy rozdział dotyczący efektywności energetycznej instalacji.

Publikację kierujemy do studentów uczelni technicznych, jak i praktyków – np. techników i inżynierów elektryków.

Spis treści: 

Przedmowa do wydania piątego

1. Wyjaśnienie ogólne 

2. Charakterystyka normy PN-IEC 60364 (IEC 60364) 

2.1. Układ normy PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napięcia 

2.2. HD Publication 60364: Low-voltage Electrical Installations 

2.3. Sposób numerowania przyjęty w HD 60364 

2.4. Opis poszczególnych części normy 

2.5. Działalność normalizacyjna 

3. Definicje pojęć z zakresu instalacji elektrycznych 

4. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia

4.1. Podział podstawowy

4.2. Układy sieci 

4.3. Sieci TN, TT oraz IT w układach prądu stałego 

4.4. Cechy źródła zasilania sieci i podział instalacji 

5. Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych 

6. Oznaczenia przewodów elektrycznych barwami 

7. Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych w zakresie ochrony przeciwporażeniowej

8. Klasyfikacja i kodyfikacja wpływów zewnętrznych

9. Ochrona urządzeń przed szkodliwym oddziaływaniem środowiska

10. Dobór urządzeń elektrycznych 

11. Człowiek w obwodzie prądu elektrycznego

11.1. Działanie prądu elektrycznego na organizmy żywe 

11.2. Obliczanie obwodów obciążonych prądem rażeniowym

12. Ochrona przeciwporażeniowa

12.1. Postanowienia ogólne

12.2. Równoczesna ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim 

12.2.1. Ochrona polegająca na zastosowaniu bardzo niskiego napięcia SELV i PELV 

12.2.2. Bardzo niskie napięcie funkcjonalne FELV 

12.3. Ochrona podstawowa

12.3.1. Ochrona polegająca na izolowaniu części czynnych 

12.3.2. Ochrona przy użyciu ogrodzeń lub obudów

12.3.3. Ochrona przy użyciu barier

12.3.4. Ochrona polegająca na umieszczeniu części czynnych poza zasięgiem ręki

12.3.5. Ochrona uzupełniająca za pomocą wyłączników różnicowoprądowych 

12.3.6. Wybór środków ochrony podstawowej 

12.4. Ochrona przy uszkodzeniu 

12.4.1. Wyjaśnienia ogólne 

12.4.2. Ochrona za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania

12.4.2.1. Wymagania ogólne 

12.4.2.2. Wyłączenie zasilania 

12.4.2.3. Uziemienie 

12.4.2.4. Połączenia wyrównawcze 

12.4.2.5. Połączenia wyrównawcze dodatkowe 

12.4.2.6. Samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TN 

12.4.2.7. Zwarcie przewodu fazowego sieci TN z ziemią 

12.4.2.8. Samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TT 

12.4.2.9. Samoczynne wyłączenie zasilania w sieci IT 

12.5. Urządzenia ochronne różnicowoprądowe w sieciach TN, TT i IT 

12.5.1. Budowa urządzenia różnicowoprądowego 

12.5.2. Typy wyłączników różnicowoprądowych 

12.5.3. Parametry wyłączników różnicowoprądowych 

12.5.4. Wyłącznik różnicowoprądowy w sieci TN-C 

12.5.5. Wyłącznik różnicowoprądowy w sieci TN-C jako środek uzupełniającej ochrony przeciwporażeniowej 

12.5.6. Modernizacja instalacji TN-C 

12.5.7. Wyłącznik różnicowoprądowy w sieciach TN-S i TN-C-S 

12.5.8. Wyłącznik różnicowoprądowy w sieci TT 

12.5.9. Wyłącznik różnicowoprądowy w sieci IT 

12.6. Ochrona polegająca na zastosowaniu urządzenia II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej 

12.7. Ochrona polegająca na zastosowaniu izolowania stanowiska 

12.8. Ochrona za pomocą nieuziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych 

12.9. Ochrona za pomocą separacji elektrycznej 

12.10. Wybór środków ochrony przy uszkodzeniu 

13. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego urządzeń elektrycznych 

14. Zabezpieczenie przewodów przed skutkami prądu przetężeniowego 

14.1. Wyjaśnienia ogólne

14.2. Zabezpieczenie przed skutkami prądu przeciążeniowego 

14.3. Zabezpieczenie przed skutkami prądu zwarciowego 

14.4. Zabezpieczenie od skutków zwarć przewodów połączonych równolegle 

14.5. Zabezpieczenie przewodów fazowych 

14.6. Zabezpieczenie przewodu neutralnego 

14.7. Koordynacja ochrony przed przeciążeniem i zwarciem 

15. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia 

15.1. Obwód prądu ziemnozwarciowego 

15.2. Uziemienia w stacjach transformatorowych 

15.3. Układy uziemiające wysokiego i niskiego napięcia 

15.3.1. Sieci TN 

15.3.2. Sieć TT 

15.3.3. Sieć IT 

16. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

16.1. Źródła przepięć w instalacji elektrycznej 

16.2. Klasyfikacja kategorii przepięć 

16.3. Ograniczanie przepięć 

17. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi w instalacjach elektrycznych

17.1. Środki zapobiegawcze 

17.2. Uziemienia i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych 

17.3. Uzyskanie kompatybilności elektromagnetycznej 

18. Dobór i montaż oprzewodowania 

18.1. Przewody i kable elektroenergetyczne 

18.2. Rodzaje oprzewodowania 

18.3. Przykłady oprzewodowania 

18.4. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów izolowanych i kabli 

18.5. Spadek napięcia w instalacjach odbiorczych 

18.6. Połączenia elektryczne 

19. Dobór i montaż aparatury łączeniowej i sterowniczej 

19.1. Wymagania ogólne

19.2. Zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe 

19.3. Wyłączniki nadprądowe do instalacji 

19.4. Bezpieczniki niskiego napięcia 

19.5. Urządzenia ochronne różnicowoprądowe 

20. Układy uziemiające 

20.1. Zasady podstawowe 

20.2. Rezystywność gruntu i betonu 

20.3. Statyczna rezystancja uziemienia 

20.4. Udarowa rezystancja uziemienia 

20.5. Budowa uziomów 

20.6. Trwałość uziomów 

21. Przewody ochrony przeciwporażeniowej 

21.1. Przewody ochronne PE 

21.2. Przewody ochronno-neutralne PEN 

21.3. Przewody połączeń wyrównawczych FB 

22. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji 

22.1. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub basen natryskowy 

22.2. Baseny pływackie, baseny fontann i brodzików 

22.3. Pomieszczenia wyposażone w elektryczne ogrzewacze do sauny 

22.4. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki obiektów budowlanych

22.5. Instalacje w zabudowaniach rolniczych i ogrodniczych 

22.6. Instalacje w przestrzeniach ograniczonych powierzchniami przewodzącymi 

22.7. Instalacje kempingów i pojazdów wypoczynkowych

22.8. Instalacje basenów jachtowych i statków wycieczkowych

22.9. Instalacje tymczasowe wystaw, scen i stoisk 

22.10. Instalacje elektryczne w meblach 

22.11. Instalacje oświetlenia zewnętrznego 

22.12. Instalacje w pomieszczeniach medycznych 

22.13. Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu 

22.14. Instalacje w zespołach ruchomych lub przewoźnych 

22.15. Instalacje elektryczne obiektów na terenie targów, wesołych miasteczek i cyrków 

22.16. Instalacje zasilające stacje ładowania pojazdów elektrycznych 

23. Sprawdzanie odbiorcze

23.1. Wyjaśnienia ogólne 

23.2. Oględziny 

23.3. Wymagania metrologiczne dotyczące przyrządów pomiarowych 

23.4. Dokładność, częstość i zakres wykonywania badań 

23.5. Pomiary

23.5.1. Zakres pomiarów realizowanych w instalacjach elektrycznych 

23.5.2. Pomiar ciągłości przewodów ochronnych 

23.5.3. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej 

23.5.4. Sprawdzenie ochrony za pomocą separacji obwodów 

23.5.5. Pomiar rezystancji podłóg i ścian 

23.5.6. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania 

24. Efektywność energetyczna instalacji elektrycznych 

24.1. Wprowadzenie 

24.2. Podstawowe definicje 

24.3. Efektywność energetyczna instalacji elektrycznych w świetle obowiązujących norm 

24.3.1. Norma PN-EN ISO 50001:2012 

24.3.2. Norma PN-EN 16247 Audity energetyczne (norma wieloarkuszowa) 

24.3.3. Norma PN-HD 60364-8-1 

24.3.3.1. Podział obiektów budowlanych 

24.3.3.2. Obszary oceny efektywności energetycznej użytkowania energii elektrycznej 

24.3.3.3. Zarządzanie energią elektryczną w obiektach 

24.3.3.4. Układy pomiarowe oraz monitorowania parametrów pracy w instalacjach elektrycznych 

24.4. Efektywności użytkowania energii elektrycznej w obiektach budowlanych  

24.4.1. Transformatory 

24.4.2. Silniki 

24.4.3. Oświetlenie 

25. Obliczanie prądów zwarciowych w instalacjach elektrycznych 

25.1. Podstawowe definicje i pojęcia dotyczące zwarć 

25.2. Przykład obliczenia prądów zwarciowych 

Literatura 

Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna 

Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki 

Akronimy (Acronyms) 

Witryny sieci www 

Słownik angielsko-polski 

Słownik polsko-angielski 

Skorowidz 

Brak załączników
Brak prenumeraty