elektryka

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Energetyka odnawialna w budownictwie. Magazynowanie energii

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 421
Data wydania: 2018-10-17
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: tak
ISBN: 978-8-30-120326-9


Wersja papierowa: 89,00 PLN
Wersja elektroniczna:

Data wydania:

17-10-2018

Wymiary:

16.5 x 23.5 cm

Druk w kolorze:

nie

Kolorowa wersja elektroniczna:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Publikacja otrzymała wyróżnienie w Konkursie TECHNICUS 2019 w kategorii „podręcznik techniczny”. Konkurs jest organizowany przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, a jego celem jest wspieranie i promowanie wydawców oraz autorów, których publikacje książkowe z zakresu techniki wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznym i edytorskim.

Uniwersalne kompendium dotyczące nowoczesnego i bardzo ciekawego tematu dotyczącego magazynowania energii uzyskanej z OZE w budownictwie. Jest ona kierowana do osób, które po raz pierwszy się zetkną z tą tematyką, jak i do osób, które mają pewną wiedzę na ten temat.

Książka zawiera wiedzę o charakterze naukowym podstawowym, jak i aplikacyjnym.

Pokazuje możliwości wykorzystania energii odnawialnych w sposób zintegrowany, przy wzajemnym uzupełnianiu się poszczególnych źródeł, kładąc nacisk na metody magazynowania energii.

Publikacja jest kierowana do inżynierów, architektów i specjalistów z zakresu nowoczesnej energetyki i budownictwa, ale także będzie pomocna studentom uczelni technicznych i uniwersyteckich – na kierunkach zw. z ENERGETYKĄ, BUDOWNICTWEM, OCHRONĄ ŚRODOWISKA.

Może jednak też pomóc inwestorom budowlanym oraz wszystkim zainteresowanym energetyką odnawialną i magazynowaniem tej energii w skali mikro i małej skali, stosowanej w budownictwie.

Podjęta w opiniowanej monografii tematyka jest ważna i aktualna Wynika z faktu, że zarówno wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie, jak i ściśle związane z tym magazynowanie energii pozyskiwanej w nich w sposób okresowy, najczęściej niespójny ilościowo z chwilowymi potrzebami, należy do najważniejszych problemów zaspokojenia potrzeb energetycznych, i to nie tylko w obszarze zastosowań w budownictwie, ale także w całej współczesnej energetyce. Sprawia to, że monografia jest ważną publikacją poświęconą tej tematyce, omawiającą ją w sposób obszerny i szczegółowy, stanowiącą istotny i ważny zbiór współczesnej wiedzy na temat możliwości wykorzystania niektórych OZE, a także możliwości akumulacji pozyskanej za ich pomocą energii, w tak specyficznym obszarze jak budownictwo. Tym samym jest swego rodzaju encyklopedią nie tylko dla studentów, ale dla wszystkich osób zajmujących się problematyką wykorzystania i eksploatacji odnawialnych źródeł energii. - prof. dr hab. inż. Aleksander A. Stachel, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Katedra Techniki Cieplnej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

To uniwersalne kompendium wiedzy dotyczącej magazynowania energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. W treści zawarto praktyczne aspekty wykorzystania konwersji fotowoltaicznej, energii powietrza i gruntu, biomasy oraz ogniw paliwowych w sposób zintegrowany, wskazujący możliwość ich wzajemnego uzupełniania się. Szczególna uwaga została poświęcona metodom magazynowania pozyskanej energii oraz jej przetwarzania. Książka została podzielona na dwadzieścia dwa rozdziały. - Mgr inż. Julian Wiatr, czasopismo elektro.info

Spis treści: 

1. Magazynowanie energii podstawą rozwoju energetyki odnawialnej – Dorota Chwieduk

1.1. Rola magazynowania energii

1.2. Oddziaływanie promieniowania słonecznego na Ziemię 

1.3. Magazynowanie ciepła w systemach energetyki odnawialnej 

1.4. Magazynowanie energii elektrycznej 

Literatura 

2. Podstawowe metody magazynowania ciepła – Maciej Jaworswyciki 

2.1. Wprowadzenie 

2.2. Klasyfikacja technologii magazynowania ciepła 

2.3. Akumulacja ciepła z wykorzystaniem ciepła właściwego czynników roboczych 

2.3.1. Krótkoterminowa akumulacja ciepła z wykorzystaniem ciepła właściwego

2.3.2. Długoterminowa sezonowa akumulacja ciepła z wykorzystaniem ciepła właściwego 

2.4. Akumulacja ciepła z wykorzystaniem ciepła przemian fazowych

2.5. Akumulacja ciepła z wykorzystaniem reakcji chemicznych i procesów sorpcyjnych 

Literatura 43

3. Długoterminowe magazynowanie ciepła – Dorota Chwieduk 

3.1. Idea długoterminowego magazynowania ciepła 

3.2. Podstawowe cechy długoterminowych magazynów ciepła 

3.3. Gruntowe magazyny ciepła 

Literatura 

4. Magazynowanie ciepła przy wykorzystaniu materiałów zmiennofazowych (PCM) – Maciej Jaworski 

4.1. Wprowadzenie 

4.2. Materiały zmiennofazowe 

4.3. Właściwości materiałów zmiennofazowych

4.4. Konstrukcje zasobników ciepła z materiałami PCM 

4.5. Akumulacja ciepła w materiałach PCM zintegrowanych ze strukturą budynku 

4.5.1. Materiały budowlane z PCM 

4.5.2. Podłogi ogrzewane materiałami PCM 

4.5.3. Inne zastosowania materiałów zmiennofazowych w budownictwie

Literatura 

5. Magazynowanie chłodu – Andrzej Grzebielec, Adam Szelągowski 

5.1. Wprowadzenie 

5.2. Ogólna idea magazynowania chłodu 

5.3. Magazynowanie chłodu w instalacjach wodnych bez przemiany fazowej 

5.4. Magazynowanie chłodu z wykorzystaniem przemiany fazowej czynnika roboczego 

5.4.1. Magazynowanie lodu w zbiorniku 

5.4.2. Układy lodu binarnego 

5.4.3. Instalacje wykorzystujące suchy lód 

5.4.4. Pozostałe materiały PCM 

5.5. Magazynowanie z wykorzystaniem układów sorpcyjnych 

Literatura 

6. Podstawy pozyskiwania energii słonecznej – Dorota Chwieduk 

6.1. Widmo promieniowania słonecznego 

6.2. Dostępność energii promieniowania słonecznego 

6.3. Podstawowe modele promieniowania słonecznego padającego na dowolnie usytuowaną powierzchnię 

Literatura 

7. Bilans cieplny budynku. Pasywne systemy słoneczne – Dorota Chwieduk 

7.1. Bilans cieplny powietrza w budynku 

7.2. Przepływ ciepła przez ściany zewnętrzne i magazynowanie ciepła w budynku 

7.3. Rola pojemności cieplnej przegród w kształtowaniu stanów termicznych budynku 

7.4. Słoneczne systemy pasywne 

7.4.1. Klasyfikacja systemów pasywnych 

7.4.2. Magazynowanie energii w słonecznych systemach pasywnych 

Literatura 

8. Słoneczne aktywne systemy grzewcze – Dorota Chwieduk 

8.1. Zasada funkcjonowania. Podstawowa klasyfikacja 

8.2. Podstawowe elementy aktywnych systemów słonecznych

Literatura 

9. Magazynowanie ciepła w słonecznych instalacjach grzewczych – Jarosław Bigorajski, Michał Chwieduk 

9.1. Magazynowanie krótkoterminowe 

9.1.1. Magazynowanie z wykorzystaniem ciepła właściwego medium magazynującego 

9.1.2. Magazynowanie ciepła z wykorzystaniem ciepła przemiany fazowej 

9.1.3. Magazynowanie z wykorzystaniem ciepła odwracalnych reakcji chemicznych 

9.2. Praktyczna realizacja magazynów krótkoterminowych i ocena ich efektywności 

Literatura 

10. Systemy fotowoltaiczne – Bartosz Chwieduk 

10.1. Podział systemów ze względu na ich moc 

10.2. Systemy autonomiczne i podłączone do sieci 

10.3. Moduły fotowoltaiczne 

10.4. Akumulatory fotowoltaiczne 

10.5. Inwertery fotowoltaiczne 

10.6. Wymiarowanie instalacji 

Literatura 

11. Systemy PV/T fotowoltaiczno-cieplne – Jarosław Bigorajski 

11.1. Wprowadzenie 

11.2. Podstawy teoretyczne działania modułów PV/T fotowoltaiczno-cieplnych

11.3. Rodzaje modułów PV/T 

11.4. Magazynowanie energii 

11.5. Zastosowania modułów PV/T 

Literatura 

12. Słoneczne chłodzenie – Adam Szelągowski 

12.1. Wprowadzenie 

12.2. Technologie stosowane w chłodzeniu słonecznym 

12.3. Elementy systemów chłodzenia słonecznego 

12.4. Układ chłodniczy i jego systemy napędowe 

12.4.1. Napędy energią elektryczną z instalacji fotowoltaicznych 

12.4.2. Systemy termomechaniczne

12.4.3. Systemy sorpcyjne 

12.5. Systemy dystrybucji chłodu 

12.6. Systemy odprowadzenia ciepła odpadowego 

12.7. Podstawowe obliczenia/ocena systemu 

12.8. Podsumowanie 

Literatura 

13. Sprężarkowe pompy ciepła – Adam Szelągowski 

13.1. Wprowadzenie 

13.2. Historia sprężarkowych pomp ciepła 

13.3. Zasada działania sprężarkowych pomp ciepła 

13.3.1. Obieg Carnota 

13.3.2. Obieg Lindego 

13.3.3. Zamknięty obieg Braytona 

13.3.4. Otwarty obieg Braytona 

13.3.5. Obieg rzeczywisty 

13.4. Podział sprężarkowych pomp ciepła

13.5. Dolne źródła ciepła 

13.5.1. Powietrze atmosferyczne 

13.5.2. Grunt 

13.5.3. Wody gruntowe 

13.5.4. Ciepło odpadowe 

13.6. Opłacalność stosowania pomp ciepła 

13.7. Podsumowanie 

Literatura 

14. Sorpcyjne pompy ciepła – Andrzej Grzebielec 

14.1. Wprowadzenie 

14.2. Absorpcyjne pompy ciepła 

14.3. Adsorpcyjne pompy ciepła 

14.4. Magazynowanie ciepła z wykorzystaniem układów sorpcyjnych 

Literatura 

15. Słoneczne systemy hybrydowe – Bartosz Chwieduk 

15.1. Wprowadzenie 

15.2. Wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej do celów grzewczych

15.3. Współpraca systemu fotowoltaicznego i pompy ciepła 

15.4. Współpraca systemu fotowoltaicznego i siłowni wiatrowych 

15.5. Współpraca systemu fotowoltaicznego z urządzeniami klimatyzacyjnymi 

15.6. Współpraca systemu fotowoltaicznego z urządzeniami grzewczymi i klimatyzacyjnymi 

Literatura 

16. Magazynowanie ciepła w elementach budynku i systemu ogrzewania – Hanna Jędrzejuk

16.1. Wprowadzenie 

16.2. Struktura systemów ogrzewania w Polsce 

16.3. Sposoby akumulacji ciepła w systemach ogrzewania 

16.3.1. Wybór sposobu akumulacji ciepła w systemach ogrzewania 

16.3.2. Właściwości fizyczne wybranych substancji, materiałów, wyrobów i komponentów budowlanych 

16.3.3. Podstawowe sposoby działania instalacji grzewczych z wydzielonymi zasobnikami ciepła 

16.3.4. System ogrzewania jako zasobnik ciepła 

16.3.5. Konstrukcja budynku jako zasobnik ciepła 

16.3.6. Uproszczona analiza możliwości akumulacji ciepła w systemie ogrzewania budynku 

Literatura 

17. Niekonwencjonalne zintegrowane systemy HVAC – Stefan Żuchowski 

17.1. Definicja HVAC 

17.2. Rozwiązania HVAC – stan obecny 

17.3. Systemy zintegrowane 

17.4. Niekonwencjonalne zintegrowane systemy HVAC (OWK) 

17.4.1. System HVAC (OWK) w hotelu z odzyskiem ciepła z agregatu wody lodowej. Magazynowanie energii we wstępnym podgrzewaczu wody 

17.7.2. Zintegrowany system HVAC (OWK) z ogrzewaniem i chłodzeniem płaszczyznowym. Magazynowanie energii odpadowej w gruncie 

17.4.3. Zintegrowany system HVAC (OWK) z pompą ciepła w Centrum Jana Pawła II w Krakowie. Magazynowanie energii odpadowej w gruncie 

17.4.4. Zintegrowany system HVAC z w budynku SPA w Puławach. Magazynowanie energii w zbiornikach buforowych i gruncie 

17.4.5. Zintegrowany system HVAC z pompą ciepła w budynku jednorodzinnym. Akumulacja energii w zbiorniku buforowym i warstwie gruntu pod płytą fundamentową budynku 

17.5. Podsumowanie 

Literatura 

18. Systemy wieloźródłowe – Stefan Żuchowski, Kamil Różycki 

18.1. Wprowadzenie 

18.2. Definicja głównych pojęć 

18.3. Podział systemów wieloźródłowych 

18.4. Magazyny energii stosowane w systemach wieloźródłowych 

18.5. Zbiorniki buforowe czynnika grzewczego 

18.6. Zbiornik buforowy pełniący funkcję sprzęgła hydraulicznego 

18.7. Zbiornik buforowy na powrocie z instalacji 

18.8. Zbiornik buforowy z okresowym przepływem czynnika 

18.9. Dobór pojemności zbiorników buforowych czynnika grzewczego 

18.10. Pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej 

18.11. Układy szeregowe podgrzewaczy wody 

18.12. Określenie wymaganej pojemności dla podgrzewaczy wody 

18.13. Zbiorniki buforowe wielofunkcyjne 

18.14. Zbiornik buforowy typu „zbiornik w zbiorniku”

18.15. Zbiornik buforowy z wbudowanym przepływowym podgrzewaczem wody w postaci wężownicy 

18.16. Zbiornik buforowy z przepływowym podgrzewaczem wody wyposażonym w wymiennik ciepła o dużej powierzchni, tzw. modułem świeżej wody 

18.17. Podsumowanie 

Literatura 

19. Wykorzystanie energii słonecznej przy termomodernizacji budynków – Kamil Różycki 

19.1. Wprowadzenie 

19.2. Definicja głównych pojęć 

19.3. Działania termomodernizacyjne 

19.4. Zastosowanie energii słonecznej podczas termomodernizacji budynku 

19.4.1. Słoneczne systemy bierne a termomodernizacja budynku 

19.4.2. Znaczenie oszklenia przy termomodernizacji budynku 

19.4.3. Słoneczne systemy aktywne a termomodernizacja budynku 

19.5. Wykorzystanie energii słonecznej przy termomodernizacji budynków w praktyce 

19.5.1. Termomodernizacja domku jednorodzinnego 

19.5.2. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego 

19.5.3. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej 

19.6. Podsumowanie 

Literatura 

20. Gruntowe magazyny ciepła – Michał Chwieduk

20.1. Właściwości fizyczne czynnika magazynującego 

20.2. Wymiarowanie gruntowego/skalnego magazynu ciepła 

20.3. Gruntowe wymienniki ciepła 

20.4. Proces wymiany ciepła w gruncie 

20.5. Osiągane efektywności magazynów gruntowych 

Literatura 

21. Magazynowanie wodoru, ogniwa paliwowe – Wojciech Bujalski, Marcin Wołowicz 

21.1. Wprowadzenie 

21.2. Zasada działania

21.3. Podział ogniw paliwowych 

21.4. Ogniwa SOFC 

21.5. Ogniwa PEMFC 

21.6. Magazynowanie wodoru 

21.7. Podsumowanie 

Literatura 

22. Energetyczne wykorzystanie biomasy – Piotr Krawczyk 

22.1. Definicje biomasy 

22.2. Charakterystyka drzewnych paliw biomasowych 

22.2.1. Skład chemiczny biomasy drzewnej 

22.2.2. Wartość opałowa drewna 

22.3. Wykorzystanie biomasy do produkcji ciepła w systemach lokalnych 

22.4. Wykorzystanie biomasy do produkcji ciepła i energii elektrycznej w systemach lokalnych 

22.4.1. Układy Organic Rankine Cycle (ORC) 

22.4.2. Układy z kotłem biomasowym i silnikiem parowym 

22.4.3. Układy z kotłem biomasowym i turbiną parową małej mocy 

22.4.4. Układy kogeneracyjne ze zgazowarką biomasy i silnikiem spalinowym 

22.4.5. Układy z silnikiem Stirlinga 

22.5. Podsumowanie 

Literatura

Brak załączników
Brak prenumeraty