elektryka

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Maszyny elektryczne i transformatory

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 332
Data wydania: 2018-10-25
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-8-30-120115-9


Wersja papierowa: 74,00 PLN

Data wydania:

25-10-2018

Wymiary:

16.5 x 23.5 cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Jest to kolejna publikacja z SERII „Maszyny elektryczne”. W tej książce znalazły się podstawowe i najważniejsze zagadnienia z transformatorów i maszyn elektrycznych. Są one tak przedstawione, aby były zrozumiałe i przyswajalne dla uczących się studentów studiów inżynierskich i magisterskich, a także dla inżynierów zajmujących się eksploatacją transformatorów i maszyn elektrycznych.

Książka jest napisana zrozumiałym językiem, co istotne w przypadku trudnych, technicznych zagadnień, zilustrowana jest też rysunkami, wykresami, oscylogramami.

W publikacji zawarto m.in. przypomnienie podstawowych praw elektromagnetyzmu wykorzystywanych w budowie i działaniu transformatorów i maszyn elektrycznych, w tym maszyn: indukcyjnych, synchronicznych, prądu stałego i wzbudzanych magnesami trwałymi. Porównano energochłonność różnych rodzajów maszyn elektrycznych.

Podręcznik jest kierowany m.in. do studentów uczelni technicznych (kierunki studiów: Elektrotechnika, Mechatronika, Mechanika i Budowa Maszyn, Energetyka, Transport), ale także do praktyków – inżynierów elektrotechników, inżynierów zajmujących się układami napędowymi itp.

Rozdział 8 książki dotyczy istotnej kwestii oszczędzania energii. Ta sprawa ma obecnie znaczenie podstawowe ze względu na zużycie energii przez wszechobecne napędy elektryczne – podjęcie dyskusji „jaki typ silnika zastosować w danych warunkach” uważam za niezwykle użyteczne. Autor definiuje pojęcie energooszczędności od strony matematycznej, pokazuje podstawowy związek między zużyciem energii a prędkością stosowaną w układzie napędowym. Następnie przeprowadza porównanie zużycia energii przez 5 różnych typów napędów o identycznych gabarytach i układzie chłodzenia (silnik prądu stałego ze wzbudzeniem elektromagnetycznym, silnik prądu stałego ze wzbudzeniem od magnesów trwałych na stojanie, silnik indukcyjny klatkowy, silnik indukcyjny pierścieniowy pracujący w układzie kaskady z regulacją napięcia w obwodzie wirnika i silnik typu BLDC z magnesami umieszczonymi na wirniku). Przeprowadzone obliczenia strat mocy/sprawności dla każdej maszyny doskonale uświadamiają czytelnikowi wady i zalety każdego rozwiązania. Są tu również odwołania do obecnych norm IEC definiujących klasy sprawności silników. Uwagi te są szczególnie cenne dla inżynierów projektujących nowe i modernizujących starsze układy napędowe.  Książka nie jest nadmiernie obciążona aparatem matematycznym. Zdecydowanie ułatwia to czytanie nawet czytelnikowi mającemu wyłącznie podstawową wiedzę z teorii elektrotechniki, matematyki, fizyki i maszyn elektrycznych. Język książki jest zrozumiały, łatwy w odbiorze, bez przeskoków myślowych. Tematyka jest stosunkowo obszerna, wiedza Autora jest jednak przekazana bardzo przystępnie.-  dr hab. inż. Barbary Kulesz, Politechnika Śląska, Rada Naukowa Instytutu KOMEL

Spis treści: 

1. Elektromagnetyczne przetworniki energii

1.1. Zasada przetwarzania energii

1.2. Materiały stosowane w budowie transformatorów i maszyn elektrycznych

2. Transformatory

2.1. Budowa transformatorów

2.2. Rdzeń magnetyczny transformatora

2.2.1. Budowa rdzenia

2.2.2. Magnesowanie rdzenia

2.2.3. Straty mocy w rdzeniu transformatora

2.3. Transformator jednofazowy

2.3.1. Model matematyczny transformatora jednofazowego

2.3.2. Stan obciążenia transformatora jednofazowego

2.3.3. Parametry znamionowe transformatora jednofazowego

2.4. Transformatory trójfazowe

2.4.1. Rdzeń transformatora trójfazowego

2.4.2. Układy połączenia uzwojeń transformatora trójfazowego

2.4.3. Magnesowanie rdzenia transformatora trójfazowego

2.4.4. Stan obciążenia transformatora trójfazowego

2.4.5. Praca równoległa transformatorów

2.5. Regulacja napięcia transformatora

2.6. Obciążenie niesymetryczne transformatora trójfazowego

2.7. Transformator trójfazowy trójuzwojeniowy

2.8. Zmiana liczby faz

2.9. Autotransformator

2.10. Stany nieustalone transformatorów

2.10.1. Włączenie transformatora do sieci

2.10.2. Zwarcie udarowe transformatora

2.10.3. Oddziaływanie przepięć na układ izolacyjny transformatora

2.11. Transformatory pomiarowe

2.12. Dławiki

2.13. Technologia wykonania transformatorów

2.13.1. Transformatory suche

2.13.2. Transformatory olejowe

3. Napięcie rotacji i moment elektromagnetyczny maszyn elektrycznych wirujących

3.1. Zasada działania przetworników elektromechanicznych

3.2. Wytwarzanie pola magnetycznego

3.2.1. Pole magnetyczne stałe

3.2.2. Pole magnetyczne zmienne

3.2.3. Pole magnetyczne wirujące kołowe

3.3. Napięcie indukowane w uzwojeniu twornika

3.3.1. Uzwojenie twornika

3.3.2. Napięcie rotacji indukowane w uzwojeniu twornika

3.3.3. Współczynniki grupy dla harmonicznej v = 1

3.3.4. Współczynnik skrótu dla harmonicznej v = 1

3.3.5. Współczynnik uzwojenia dla wyższych harmonicznych

3.4. Moment elektromagnetyczny

4. Maszyny indukcyjne

4.1. Budowa maszyn indukcyjnych

4.2. Zasada działania

4.3. Model matematyczny maszyny indukcyjnej

4.4. Przypadki szczególne pracy silników indukcyjnych

4.4.1. Biegjałowy

4.4.2. Stan zwarcia

4.5. Moment elektromagnetyczny

4.6. Charakterystyki elektromechaniczne silników indukcyjnych

4.7. Straty mocy i sprawność maszyn indukcyjnych

4.8. Regulacja prędkości obrotowej silników indukcyjnych klatkowych

4.8.1. Sterowanie skalarne silnika indukcyjnego klatkowego

4.8.2. Sterowanie wektorowe silnika indukcyjnego klatkowego

4.9. Silniki wielobiegowe

4.10. Silniki indukcyjne jednofazowe

4.11. Praca transformatorowa

4.12. Wał elektryczny

4.13. Stany dynamiczne silnika indukcyjnego

4.13.1. Transformacja uzwojenia trójfazowego do układu a, /?

4.13.2. Rozruch silnika indukcyjnego

5. Maszyny synchroniczne

5.1. Budowa maszyn synchronicznych

5.2. Prądnica synchroniczna

5.2.1. Biegjałowy

5.2.2. Model matematyczny maszyny synchronicznej

5.2.3. Charakterystyki prądnic synchronicznych

5.3. Praca równoległa prądnicy synchronicznej

5.3.1. Synchronizacja prądnicy z siecią elektroenergetyczną

5.3.2. Stabilność pracy prądnicy synchronicznej

5.3.3. Praca maszyny synchronicznej przy stałej mocy czynnej

5.4. Granice obciążalności prądnicy synchronicznej

5.5. Układy wzbudzenia maszyn synchronicznych

5.6. Silnik synchroniczny

5.6.1. Obszar pracy dopuszczalnej silnika synchronicznego

5.6.2. Rozruch silnika synchronicznego

5.6.3. Samosynchronizacja

5.7. Straty i sprawność maszyny synchronicznej

5.8. Stany nieustalone maszyn synchronicznych

5.8.1. Zwarcie nieustalone prądnicy synchronicznej

5.8.2. Dynamika silnika synchronicznego po wyłączeniu i ponownym załączeniu napięcia

6. Maszyny komutatorowe

6.1. Wstęp

6.2. Budowa maszyn prądu stałego

6.3. Przebieg prądu w uzwojeniu twornika

6.3.1. Komutacja prądu w zezwojach

6.3.2. Uzwojenie kompensacyjne

6.4. Model matematyczny maszyny prądu stałego

6.4.1. Silnik prądu stałego, praca ustalona

6.4.2. Prądnica prądu stałego, praca ustalona

6.5. Straty mocy i sprawność maszyn prądu stałego

6.6. Czterokwadrantowe właściwości napędowe maszyn prądu stałego

6.7. Dynamika układu napędowego prądu stałego

6.8. Silniki komutatorowe jednofazowe

7. Maszyny elektryczne wzbudzane magnesami trwałymi

7.1. Wstęp

7.2. Magnesy trwałe

7.3. Obwody elektryczne i magnetyczne maszyn elektrycznych wzbudzane magnesami trwałymi

7.3.1. Uzwojenie twornika

7.3.2. Wirnik z magnesami trwałymi

7.4. Praca prądnicowa

7.5. Praca silnikowa

7.5.1. Sterowanie trapezowe

7.5.2. Sterowanie sinusoidalne

7.5.3. Silnik synchroniczny

7.6. Podsumowanie

8. Elektryczne energooszczędne układy napędowe

8.1. Definicja energooszczędności

8.2. Sprawność różnych rodzajów silników pracujących w napędach o regulowanej prędkości obrotowej

8.2.1. Silnik szeregowy prądu stałego - Ma

8.2.2. Silnik prądu stałego wzbudzany magnesami trwałymi - Mb

8.2.3. Silnik indukcyjny klatkowy - Mc

8.2.4. Kaskada asynchroniczna - Md

8.2.5. Silnik bezszczotkowy wzbudzany magnesami trwałymi - Me

8.2.6. Porównanie wyników analizy

8.3. Energooszczędne silniki indukcyjne

8.3.1. Podział silników elektrycznych według klas sprawności

8.3.2. Silniki energooszczędne

8.4. Podsumowanie

9. Związek między mocą znamionową a gabarytem maszyny elektrycznej i transformatora

Literatura

Brak załączników
Brak prenumeraty