Artykuł Dodaj artykuł

Szkolenia SEP - podnieś swoje kwalifikacje i zarabiaj więcej!

Sytuacja na rynku pracy jest bardzo dynamiczna, a wszystko za sprawą pandemii. Istnieją jednak branże, które ani na chwilę się nie zatrzymują i stale potrzebują specjalistów.

Sytuacja na rynku pracy jest bardzo dynamiczna, a wszystko za sprawą pandemii. Istnieją jednak branże, które ani na chwilę się nie zatrzymują i stale potrzebują specjalistów.

Dzisiejszy świat nie może funkcjonować bez prądu. Energetyka to ogromna gałąź przemysłu, której zatrzymanie lub ograniczenie może doprowadzić do paraliżu gospodarki danego państwa albo całego regionu. Nie dziwi więc fakt, że na rynku pracy poszukiwani są specjaliści z określonymi kompetencjami, a te zapewniają szkolenia SEP. Jednocześnie dają one przepustkę do lepiej płatnych i ciekawszych zajęć.

Szkolenia SEP - podnieś swoje kwalifikacje i zarabiaj więcej!

Czym są uprawnienia SEP?

Niemal każdy, kto pracuje w branży elektrycznej, spotkał się z terminem SEP. Tego rodzaju uprawnienia są często niezbędne w procesie rekrutacji do firm energetycznych. Pracodawcy oczekują udokumentowania wiedzy z zakresu SEP, a te zapewniają m.in. kursy elektryczne czy kursy energetyczne. Zdobyta wiedza przydaje się w pracy, a także jest przydatna w domu do naprawy drobnych usterek.

Jak uzyskać uprawnienia SEP?

Najlepszym sposobem na zdobycie interesujących Cię kompetencji, jest zapisanie się na krótki kurs. Podczas zajęć zdobędziesz niezbędną wiedzę, aby pomyślnie zdać egzamin SEP. Wiedza na tego typu szkoleniach jest aktualna i dostosowana do obowiązujących na rynku przepisów i wymagań.

Uprawnienia energetyczne w zakresie SEP można zdobyć na terenie całego kraju. Istnieje wiele firm, które organizują szkolenia, a więc dostęp do nich jest stosunkowo łatwy. Dobra wiadomość jest taka, że kursy elektryczne dostępne są w wersji online. Ogranicza to konieczność dojazdów i pozwala na naukę w dowolnym momencie. Jedynym wymogiem jest zdanie egzaminu w placówce.

Sprawdzian wiedzy odbywa się w formie ustnej i może zakończyć się rezultatem pozytywnym lub negatywnym. Nie są wystawiane żadne oceny. Pomyślne zaliczenie egzaminu skutkuje wystawieniem świadectwa kwalifikacyjnego. Komisja weryfikująca wiedzę ma na to 14 dni.

Rodzaje kursów SEP

Szkolenia SEP obejmują trzy różne grupy: G1, G2, G3. Pierwsza to kursy elektryczne. Przeznaczone są dla osób, które zajmują się eksploatacją i dozorem instalacji, sieci elektroenergetycznych czy choćby konserwacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną.

G2 obejmuje kursy energetyczne, które dedykowane są osobom zajmującym się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych. Po ukończeniu szkolenia absolwent wie, jak obsługiwać, konserwować i remontować takie urządzenia, jak piece przemysłowe, turbiny parowe i wodne, pompy czy sprężarki.

Kursy gazowe (G3) dedykowane są osobom, które zajmują się dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Absolwent ma kompetencje, które pozwalają na pracę z urządzeniami do magazynowania paliw, sieciami gazowymi do 0,5 MP i powyżej czy turbinami gazowymi.

Szkolenia SEP nie są obowiązkowe, ale często pożądane przez pracodawców. Ukończenie kursu i zdobycie uprawnień poszerzy Twoje kwalifikacje. To także doskonała szansa, aby uzyskać lepiej płatną pracę lub awansować w ramach dotychczasowej organizacji. Certyfikat upoważnia do wykonywania ściśle określonych prac związanych z elektryką i gazownictwem. Elektryzująca perspektywa, prawda?