Artykuł Dodaj artykuł

Czym jest napowietrzna linia energetyczna?

Stały dostęp do energii elektrycznej ma w dzisiejszych czasach ogromne znaczenie.

Stały dostęp do energii elektrycznej ma w dzisiejszych czasach ogromne znaczenie. Dlatego też linie energetyczne są stale rozbudowywane i modernizowane, aby nadążyć za rosnącym zapotrzebowaniem. Najczęściej prąd do domów i firm Polaków dostarczają linie napowietrzne. Dowiedz się, czym się charakteryzują.

Napowietrzna linia energetyczna

Czym jest linia napowietrzna?

Napowietrzna linia elektroenergetyczna to urządzenie napowietrzne przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej. Przewody, które dostarczają prąd, są w tym przypadku prowadzone co najmniej kilka metrów nad ziemią – tym wyżej, im wyższe jest napięcie przepływającej przez nie energii.

Każda linia napowietrzna składa się z:

 • przewodów (fazowych i odgromowych),
 • konstrukcji wsporczych (słupów),
 • izolatorów,
 • osprzętu liniowego.

Przewody robocze (służące do przesyłania energii elektrycznej) są mocowane do konstrukcji wsporczych (słupów) za pomocą izolatorów. Bardzo istotne są również przewody odgromowe chroniące całą konstrukcję przed wyładowaniami atmosferycznymi. Ponadto w budowie linii energetycznych napowietrznych stosuje się różnego rodzaju osprzęt – np. złączki, zaciski, haki.

Kategorie linii napowietrznych

Linie napowietrzne można podzielić na trzy główne kategorie mówiące o ich znaczeniu:

 • kategoria I – linie o napięciu znamionowym 220 kV i wyższym;
 • kategoria II – linie o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV nie zaliczane do kategorii I;
 • kategoria III – linie o napięciu znamionowym 1 kV i niższym.

Ponadto wyróżnia się podział na linie najwyższego, wysokiego, średniego i niskiego napięcia, gdzie:

 • linia najwyższego napięcia (NN) to linia o napięciu 200 kV i wyższym,
 • linia wysokiego napięcia (WN) to linia o napięciu 110 kV i wyższym,
 • linia średniego napięcia (SN) to linia o napięciu od 1 do 60 kV,
 • linia niskiego napięcia (nn) to linia o napięciu poniżej 1 kV.

Napowietrzne linie energetyczne można również podzielić ze względu na funkcje, jakie pełnią. Pod tym względem wyróżnia się linie:

 • przesyłowe,
 • przesyłowo-rozdzielcze,
 • rozdzielcze,
 • doprowadzające energię elektryczną bezpośrednio do odbiorców przemysłowych i indywidualnych.

Od rodzaju i przeznaczenia linii, a także czynników zewnętrznych oraz wymagań norm i przepisów zależą szczegóły jej projektu i konstrukcji. Budowa linii napowietrznych jest wymagającym zadaniem realizowanym wyłącznie przez wyspecjalizowane w tej dziedzinie firmy.

Napowietrzna linia energetyczna przy drodzeNapowietrzne linie energetyczne to zarówno wysokie na kilkanaście metrów stalowe słupy służące do przesyłu wysokiego napięcia, jak i zdecydowanie skromniejsze konstrukcje. Dostarczaniem energii elektrycznej bezpośrednio do odbiorców zajmują się linie umieszczane na słupach o wysokości zaledwie kilku metrów.

Odległości od linii energetycznych napowietrznych i inne ograniczenia

Przebieg energetycznych linii napowietrznych musi być każdorazowo starannie zaplanowany. Nie mogą one kolidować ze sobą nawzajem, a także z istniejącymi obiektami. Wokół linii wyznacza się tzw. pas ochronny, który stanowi niezbędną izolację przewodów pod napięciem od innych obiektów. Wyznacza się również przylegającą do niego strefę ochronną, która pełni dwie podstawowe funkcje:

 • ochrona ludzi przed działaniem pola elektrycznego i elektromagnetycznego znajdującego się w bliskości przewodów i urządzeń elektroenergetycznych;
 • ochrona ludzi i mienia przed skutkami awarii linii (np. ich zerwaniem), a także niebezpieczeństwami związanymi z pracą innych urządzeń elektrycznych w tej strefie.

Szerokość strefy ochronnej wokół linii napowietrznej zależy przede wszystkim od jej napięcia. W przypadku linii najwyższego napięcia konieczne jest zachowanie nawet kilkudziesięciometrowej odległości do najbliższych obiektów. Dlatego na terenach zurbanizowanych i pokrytych gęstą zabudową, gdzie nie ma możliwości zachowania odpowiednich odległości od linii energetycznych napowietrznych, często buduje się linie kablowe (podziemne). Bezpieczną odległość linii energetycznych określają normy PN–E–05100–1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa” oraz PN–SEP–E–003 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi”.

Artykuł sponsorowany