Artykuł Dodaj artykuł

Wentylacja w biurowcach i budynkach użyteczności publicznej - co trzeba o niej wiedzieć?

Odpowiednio działająca wentylacja w biurowcach i budynkach użyteczności publicznej to absolutna podstawa – to jej zadaniem będzie dostarczanie odpowiedniego jakościowo powietrza osobom, które trwale lub czasowo przebywają na ich terenie.

Odpowiednio działająca wentylacja w biurowcach i budynkach użyteczności publicznej to absolutna podstawa – to jej zadaniem będzie dostarczanie odpowiedniego jakościowo powietrza osobom, które trwale lub czasowo przebywają na ich terenie. Jednocześnie, sama wentylacja powinna być tak zaprojektowana, by zapewnić danym pomieszczeniom nie tylko odpowiednie warunki termiczne, ale również wilgotnościowe.

zapalone światła w biurowcu nocą

Dzięki temu, pomieszczenia te nie tylko będą mogły działać sprawnie, zgodnie ze swoim przeznaczeniem, ale również zapewnione zostaną odpowiednie warunki higieniczne wszystkim osobom w nim przebywających.

Od czego zależy sposób planowania wentylacji?

Podstawą jest to, jak wykorzystywane będzie dane pomieszczenie – jeżeli będą przebywać w nim ludzie, musi ono spełniać odpowiednie warunki, dostosowane do tego, jakie czynności osoby te będą realizować. Aspekt ten dokładniej zostanie opisany poniżej. Jednocześnie, wentylacja musi zostać odpowiednio dopasowana do samego budynku.

Kontrola prac ociepleniowych←kliknij i dowiedz się więcej

Projektując wentylację, należy zawsze mieć na względzie również komfort cieplny, który będą odczuwać poszczególne osoby, przebywające w konkretnych pomieszczeniach – wentylacja powinna zapewniać więc jak najbardziej optymalną temperaturę do funkcjonowania, co będzie po prostu wygodne, ale również ograniczy koszty potencjalnego manipulowania temperaturą (dodatkowo ogrzewanie czy wychładzanie pomieszczenia).

Przepisy dotyczące wentylacji

Norma PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, uchwalona w dniu 8 lutego 2000 z późniejszymi zmianami – to właśnie ona będzie określać dokładnie wymagania, jakie musi realizować planowana wentylacja. W kontekście normy i wymagań kluczowym parametrem jest strumień objętości powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach przeznaczonych na stały i czasowy pobyt ludzi. Powinien on wynosić minimalną, konkretną wartość, w zależności od wymagań, które spełnia (lub nie) dane pomieszczenie. Konkretne wytyczne prezentują się w sposób następujący.

Największy strumień objętości powietrza – 50m3/h – potrzebny będzie w przypadku każdej osoby przebywającej w klimatyzowanych oraz wentylowanych pomieszczeniach o nie otwieranych oknach, w przypadku gdy jest dozwolone w nich palenie tytoniu. 30m3/h to wymóg dla każdej osoby przebywającej w klimatyzowanych i wentylowanych pomieszczeniach, gdy oka nie mają możliwości ich otwierania – sytuacja taka będzie zdarzała się często w dużych biurowcach.

Kontrole efektywności energetycznej budynków←kliknij i dowiedz się więcej

Strumień obojętność powietrza wynoszący przynajmniej 20 m3/h to wymaganie dla osób przebywających w pokojach przeznaczonych do zbiorowego gromadzenia się w nich – idealnym przykładem będzie tutaj przestrzeń do pracy typu open space. Podobnie, wartość ta będzie potrzebna w przypadku pomieszczeń standardowych, gdzie przebywają ludzie, a 30 m3/h będzie opcją zwiększoną w momencie, gdy w przestrzeni, gdzie przybywają ludzie, można palić tytoń.

Jeżeli w przestrzeni mają przebywać dzieci – mowa tutaj najczęściej o żłobkach czy przedszkolach, w ich przypadku potrzebny jest jeszcze mniejszy strumień objętości powietrza - 15 m3/h na każde z dzieci.

Wybór wentylacji

Zadaniem samej wentylacji będzie otrzymanie na odpowiednim poziomie każdego z 4 parametrów, do których zaliczają się temperatura, wilgotność, stopień zanieczyszczenia powietrza oraz prędkość przepływu powietrza. Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne to baza wentylacji mechanicznej, która obecnie standardowo wykorzystywana jest nie tylko w biurowcach, ale również we wszelakich budynkach użyteczności publicznej.

To, jak dobierze się odpowiednią wentylację, zależy od wymagań danego budynku, ale również odpowiednie parametry można oszacować na podstawie tego, jak przez cały dzień zachowują się osoby przebywające w danych pomieszczeniach, To dzięki nim głównie można określić, jakie zapotrzebowanie na wentylację będą generowały poszczególne z pomieszczeń.

Badanie szczelności budynku←kliknij i dowiedz się więcej

Jednocześnie, coraz powszechniejszym rozwiązaniem jest stawienie na urządzenia zautomatyzowane, w ich przypadku same zadbają one o to, by powietrze spełniało wszelakie normy, a intensywność działania wentylacji będzie uzależniona właśnie od jakości powietrza.

Kluczem do utrzymania prawidłowej temperatury i jakości powietrza w każdym z pomieszczeń, jest możliwe dzięki dopasowaniu odpowiednich urządzeń nawiewnych i wywiewnych. Są one bardzo skuteczne, jednak często również głośnie, dlatego w przypadku wymagania ciszy w danym pomieszczeniu (np. open space czy ogólnie miejsce pracy), ważne będzie zdecydowanie się również na zamontowanie odpowiednich tłumików.

Podobne artykuły