Stäubli Łódź Sp. z o.o.
WAGO ELWAG sp. z o.o..

Artykuł Dodaj artykuł

Szkolenie: Nowe prawo zamówień publicznych dla energetyki, ciepłownictwa i przedsiębiorstw komunalnych

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w specjalistycznych warsztatach "Nowe prawo zamówień publicznych dla energetyki, ciepłownictwa i przedsiębiorstw komunalnych", które odbędą się w dniu 30 stycznia 2020 roku w Warszawie. Warsztaty zostaną w całości poprowadzone przez Panią Andrzelę Gawrońską-Baran.

Szkolenie: Nowe prawo zamówień publicznych dla energetyki, ciepłownictwa i przedsiębiorstw komunalnych

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w specjalistycznych warsztatach "Nowe prawo zamówień publicznych dla energetyki, ciepłownictwa i przedsiębiorstw komunalnych", które odbędą  się w dniu 30 stycznia 2020 roku w Warszawie. Warsztaty zostaną w całości poprowadzone przez Panią Andrzelę Gawrońską-Baran.

Nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 

i wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Termin ten tylko teoretycznie jest odległy, ponieważ akt wprowadza sporo nowych rozwiązań, a także modyfikuje istniejące, zatem potrzeba czasu na zapoznanie się z nimi i prawidłowe zastosowanie.Celem wprowadzenia nowej regulacji jest m.in. uproszczenie zasad udzielania zamówień publicznych, a także poprawa pozycji wykonawców  i podwykonawców jako partnerów w realizacji kontraktu. Ustawodawcy chodziło też o to, by zwiększyć efektywność, innowacyjność i przejrzystość zamówień oraz zmaksymalizować udział małych i średnich przedsiębiorstw w realiacji publicznych kontraktów. Czas pokaże, czy uda się te cele osiągnąć.

Ustawa wprowadza szereg nowych instytucji, które mają wpłynąć na realizację założonych celów. Są to dla przykładu:

 • określenie progu zamówień bagatelnych na poziomie 130.000 P
 • nowe definicje - np. innowacje, łańcuch dostaw, dokumenty zamówienia
 • etap wstępnych konsultacji rynkowych jako narzędzie pomocne zamawiającemu w zamówieniu optymalnego rozwiązania,
 • katalog klauzul abuzywnych (niedozwolonych) w umowach ws. zamówień publicznych, co jest ukłonem w stronę wykonawców
 • jeden wyspecjalizowany sąd do rozpatrywania skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, co z pewnością wpłynie na ujednolicenie linii orzeczniczych w sprawach z zakresu zamówień publicznych

Warsztaty przeznaczone są głównie dla:

 • pracowników działów zamówień publicznych, sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
 • kierowników jednostek,
 • członków komisji przetargowych,
 • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia – również w przypadku zamówień do 30 000 euro
 • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
 • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
 • kadry informatycznej odpowiedzialnej za wdrożenie elektronizacji zamówień publicznych w jednostce,
 • innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

Więcej informacji znajda Państwo pod linkiem: https://cbepolska.pl/pl/warsztaty-nowe-prawo-zamowien-publicznych.html

Podobne artykuły