Stäubli Łódź Sp. z o.o.
FLIR SYSTEMSFLIR SYSTEMS

Artykuł Dodaj artykuł

Polskie Normy dotyczące branży elektrycznej - wrzesień 2019

Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży elektrycznej - wrzesień 2019

Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży elektrycznej

- wrzesień 2019

 

PN-EN 13032-4+A1:2019-09 - wersja angielska

Data publikacji: 16-09-2019

Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -- Część 4: Lampy, moduły i oprawy oświetleniowe LED

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej ustalono wymagania dotyczące pomiaru wielkości elektrycznych, fotometrycznych i kolorymetrycznych lamp LED, modułów LED i opraw oświetleniowych LED pracujących przy prądzie przemiennym lub stałym, również z użyciem dołączonego urządzenia sterującego LED. Moduły LED z urządzeniami sterującymi zwane „silnikami świetlnymi” upodobniono do typowych modułów LED wraz z odpowiednią obsługą. Wielkości fotometryczne i kolorymetryczne uwzględnione w niniejszej normie obejmują całkowity strumień świetlny, skuteczność świetlną, cząstkowy strumień świetlny, rozsył światłości, światłość środka wiązki, luminancję i rozkład luminancji, współrzędne chromatyczności, temperaturę barwową najbliższą (CCT), wskaźnik oddawania barw (CRI) i kątową równomierność barwy.

Niniejsza Norma nie dotyczy zestawów LED. Opisane metody pomiaru dla lamp LED lub opraw mogą mieć zastosowanie jako metody pomiarowe dla produktów OLED.

 

PN-EN 62560:2013-06/A11:2019-09 - wersja angielska

Data publikacji: 26-09-2019

Lampy samostatecznikowe LED do ogólnych celów oświetleniowych na napięcie > 50 V -- Wymagania bezpieczeństwa

Zakres

Zastąpiono Załącznik ZA. Dodano Załącznik ZZA. Zmodyfikowano Rozdział 1, Rozdział 7 oraz Bibliografię.

 

PN-EN 60598-1:2015-04/A1:2018-04 - wersja polska

Data publikacji: 27-09-2019

Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania

Zakres

Zmodyfikowano Rozdziały: 1, 3, 4, 5, 9,11,12,15 oraz zmieniono Załącznik R, Załącznik T, Załącznik U, Załącznik X oraz Bibliografię.

 

 


Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Elektryka.org
na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

Podobne artykuły