Stäubli Łódź Sp. z o.o.
WAGO ELWAG sp. z o.o..
IGE+XAO Polska sp. z o.o. Miejsce na reklamę NOWIMEX s.c.

Artykuł Dodaj artykuł

ImpulseCheck - od prewencji do predykcji czyli nowe podejście do dyspozycyjności wrażliwych systemów

27-06-2019, 02:00

Rozwój produkcji w stronę realizacji indywidualnych zamówień, epoka Industry 4.0 , Internetu rzeczy czy przetwarzania w chmurze  wymaga działań, do których kiedyś była potrzebna szklana kula.

ImpulseCheck - od prewencji do predykcji czyli nowe podejście do dyspozycyjności wrażliwych systemów

Ograniczniki przepięć stają się istotnymi elementami, które mają wpływ na bezpieczeństwo wszelkich systemów technologicznych.  W epoce autonomicznych pojazdów permanentna wymiana danych nabiera wręcz znaczenia z pogranicza życia i śmierci. Mało kto też pamięta, że są to bardzo ważne elementy przede wszystkim obecnie chroniące przed pożarem. Stąd też wiedza o kondycji tak instalacji zasilającej jak i ograniczników przepięć ma istotny w pływ na permanentną dyspozycyjność jak i dostępność funkcji technologicznych.

Idąc w tym kierunku Phoenix Contact wprowadza nowość w ofercie: ImpulseCheck, który gromadzi informacje o przepięciach i prądach piorunowych, pojawiających  się w obwodach ograniczników przepięć. Umożliwia to wykorzystanie tych danych w epoce Internetu rzeczy.

Standardowe ograniczniki przepięć do obwodów zasilania posiadają optyczne wskaźniki statusu. Jego zielony status odczytywany nawet zdalnie nie wskazuje faktycznego stanu ogranicznika przepięć. Nie podaje on również żadnych informacji na temat specyficznych naprężeń wewnątrz aparatu spowodowanych prądami udarowymi czy przepięciami przejściowymi od czasu zainstalowania SPD. Sprawdzenie wskaźnika podczas konserwacji lub okresowej kontroli systemu ochrony odgromowej nie ma więc większego znaczenia.  System ochrony przed przepięciami może zawieść równie dobrze już następnego dnia - lub za kilka lat.

W takiej sytuacji przewidywanie zdarzeń staje się ważne. Prądy udarów i przepięcia przejściowe odprowadzanie poprzez SPD są wykrywane w czasie rzeczywistym, a następnie mogą być analizowane w ImpulseAnalytics - w aplikacji Proficloud, która jest integralną częścią systemu..

Oprócz wszechstronnych narzędzi do oceny danych po pomiarach, które są dostępne dla użytkownika, dodatkowo obliczany jest stan techniczny (State of Health - SoH) dla każdego SPD firmy Phoenix Contact.

Stan techniczny ogranicznika (SoH) jest w tym momencie faktycznym stanem ogranicznika przepięć. Dostępne obecnie rozwiązania w ogranicznikach oparte są na zasadach działających „po fakcie” i powodowały, że instalacje mogły być przez jakiś czas nie chronione ponieważ ogranicznik się sam odłączył.

Stosowanie  pozwala na zaplanowanie prac serwisowych, ograniczyć wydatki a co najważniejsze zapewnić bezprzerwową dyspozycyjność systemu.

Instalacja elementów systemu

System składa się z jednostki komunikacji i analizy, czterech przewodów z czujnikami oraz aplikacji ImpulseAnalytics w Proficloud. Czujniki mocuje się na przewodach przyłączonych do ogranicznika.  Polega to na przymocowaniu czujników na izolacji istniejących przewodów. Nie jest dokonywana żadna istotna ingerencja w istniejący system. System jest odseparowany od instalacji zasilania. Jeśli jakiekolwiek udary czy przepięcia są ograniczane przez ogranicznik to równocześnie są one wykrywane przez czujniki i przesłane do analizy. Z modułu komunikacji poprzez Ethernet szyfrowanym kanałem wysyłane są dane po pomiarach do Proficloud.  Aplikacja ImpulseAnalytics przetwarza zmierzone dane na typowe wielkości, takie jak amplituda, ładunek elektryczny i energia właściwa, które następnie mogą zostać zwizualizowane,  analizowane . Konstrukcja „modułowa” osobno  czujniki z przewodami oraz osobno moduł komunikacyjny pozwala na rozległy zakres zastosowań.  Może być to użyteczne zwłaszcza tam, gdzie istnieje wiele podsystemów i gdzie trudno jest zidentyfikować stany system ponieważ podlegają różnym „lokalnym” narażeniom. Ciekawym jest to, że system Impulsecheck można w dowolnym momencie wprowadzić do istniejącej już instalacji  z ochroną przed przepięciami.  W skrajnym przypadku można użyć go autonomicznie do analizowania zjawisk pochodzących od przepięć w instalacji nawet bez ograniczników przepięć.   Jednostka analizująca zasilana jest napięciem 24V DC.

System ImpulseCheck gromadzi dane poprzez czujniki indukcyjne

System ImpulseCheck gromadzi dane poprzez czujniki indukcyjne

Określenie stanu ogranicznika (SoH)

Najważniejszą funkcją systemu ImpulseCheck jest oszacowanie stanu technicznego ogranicznika przepięć przy którym jest on podłączony. Ta funkcjonalność dotyczy produktów firmy Phoenix Contact, w aplikacji z wyrobami innych dostawców  pracuje on li tylko jako licznik zdarzeń.

„Stan zdrowia” (SoH) pokazuje pozostałą zdolność urządzenia chroniącego do pracy i zaleca jego wymianę w sytuacji, gdy będzie to konieczne - proces ten przebiega niezawodnie jeszcze zanim urządzenie ulegnie awarii.  A o to właśnie w predykcji chodzi.  Obliczenia oparte są na zebranych danych dotyczących prądów udarowych i przepięć przejściowych, które były gromadzone przez ImpulseCheck od momentu zainstalowania go przy SPD.

Centralny element systemu  moduł ImpulseCheck w instalacji pozyskuje sygnały pomiarowe z czujników oraz monitoruje styk sygnalizacji zdalnej ogranicznika

Centralny element systemu  moduł ImpulseCheck w instalacji pozyskuje sygnały pomiarowe
z czujników oraz monitoruje styk sygnalizacji zdalnej ogranicznika

Poszczególne zdarzenia są analizowane pod kątem ich szkodliwego wpływu w odniesieniu do danego SPD, równocześnie pod uwagę brana jest „erozja” urządzenia pod wpływem sumy wszystkich dotychczasowych zdarzeń w okresie. Dzięki analizie przeprowadzanej w chmurze, ta inteligentna ocena może być stale rozwijana i dostosowywana do nowych potrzeb.  Aplikacja ImpulseAnalitycs w Proficloud umożliwia użytkownikowi dostęp do danych zmierzonych przez ImpulseCheck. Dla każdego przewodu monitorowanego systemu zasilania może być podany się wykaz wykrytych prądów przepięciowych - wraz z odpowiednimi wielkościami charakterystycznymi, takimi jak amplituda, ładunek elektryczny i energia właściwa.

Poszczególne zdarzenia mogą zostać przedstawione za pomocą zintegrowanej funkcji wykresów lub eksportowane jako zestaw danych CSV. Dane o prądach przepięć służące do obliczania stanu technicznego (SoH) - zapewniają też informację o występowaniu przepięć pochodzących od zjawisk atmosferycznych lub spowodowanych operacjami łączeniowymi odbiorników indukcyjnych.

Informacje zdefiniowane przez użytkownika.

Do opisywania przepięć przejściowych dostępne jest narzędzie analityczne, umożliwiające użytkownikom tworzenie indywidualnych tabel i histogramów. Ta własność systemu ImpulseCheck może być również wykorzystana do przeprowadzenia głębszej analizy EMC instalacji w kontekście zakłóceń o wysokiej częstotliwości. Korelacje czasów pozwalają na ustalenie relacji pomiędzy stanami pracy poszczególnych części systemu a występowaniem zakłóceń elektromagnetycznych.

Zaawansowane analizy i wyniki w postaci wykresów w aplikacji ImpulseAnalytics umożliwiają pełny wgląd w system i są dostępne w różnych postaciach

Zaawansowane analizy i wyniki w postaci wykresów w aplikacji ImpulseAnalytics umożliwiają pełny wgląd w system i są dostępne w różnych postaciach

Kolejną ważną cechą ImpulseAnalytics jest możliwość konfigurowania powiadomień definiowanych przez użytkownika. Wszystkie rodzaje zdarzeń mogą być zgłaszane na dowolną, indywidualnie zdefiniowaną listę adresów e-mailowych.  Dostępne też mogą być na urządzeniach mobilnych a ponadto, szczegółowy raport o aktualnym stanie monitorowanego SPD może być tworzony poprzez naciśnięciem przycisku.  Może być też on wysyłany w regularnych odstępach czasu. Permanentne obliczanie poziomu stanu technicznego (SoH) w połączeniu z dostępnym  raportem stanu dla celów dokumentacyjnych eliminuje potrzebę ręcznego testowania ograniczników przepięć w ramach okresowych kontroli systemów ochrony odgromowej zgodnie z PN-IEC 62305-3.

Dzięki tej otwartej architekturze system jest już przygotowany na liczne przyszłe zmiany i nowe cyfrowe modele biznesowe.

Podsumowanie

Wraz z szybkim postępem cyfryzacji, dane o statusie i informacje o poszczególnych komponentach stają się coraz ważniejsze. ImpulseCheck pozwala na monitorowanie w czasie rzeczywistym ograniczników przepięć i zapewnia pełną informację dotycząca ich stanu technicznego (SoH). Ponadto, posiada on ogromne możliwości analityczne a zdolność do podjęcia działań uprzedzających przed wystąpieniem awarii fragmentu systemu skutkuje istotną poprawą dyspozycyjności jak i wydajności zwłaszcza wrażliwych systemów.

Więcej informacji

https://phoe.co/impulsecheck

Źródło: Phoenix Contact Sp. z o.o.

Artykuł został dodany przez firmę

Phoenix Contact Sp. z o.o.

Pod tą nazwą kryje się doskonały serwis. Dzięki kompetentnemu i indywidualnemu doradztwu oferowanemu przez naszą spółkę handlową nasi klienci są zawsze w centrum naszego zainteresowania. Skontaktuj się z nami!

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły