Artykuł Dodaj artykuł

Instalacja elektryczna w domu jednorodzinnym

Instalacja elektryczna w domu jednorodzinnym powinna spełniać określone funkcje. Powinna też być bezpieczna i łatwa w użytkowaniu. Warto, już kiedy wybieramy projekty domów zwrócić uwagę jak została przez Instalatorów rozwiązana.

Instalacja elektryczna w domu jednorodzinnym, MGprojektInstalacja elektryczna w domu jednorodzinnym powinna spełniać określone funkcje. Powinna też być bezpieczna i łatwa w użytkowaniu. Warto, już kiedy wybieramy projekty domów zwrócić uwagę jak została przez Instalatorów rozwiązana.

Instalacja elektryczna domu jednorodzinnego składa się z części zewnętrznej oraz części wewnętrznej.

Sama część zewnętrzna składa się ze złącza, którym jest połączenie wewnętrznej instalacji odbiorczej z siecią elektryczną. Kolejnym jej elementem są przyłącza, czyli przewody, które łączą złącze z siecią. Jedną z najważniejszych zasad jest, aby złącze znajdowało się w miejscu, które jest ogólnie dostępne, czyli na zewnątrz budynku mieszkalnego, lub też na zewnątrz ogrodzenia.

Samo przyłącze może być napowietrzne lub też kablowe podziemne i dodatkowo jednofazowe lub też trójfazowe. Przyłącze napowietrzne jest najczęściej stojakowe, gdzie przewody doprowadza się do stojaka, który zamocowany jest na dachu lub do ściany. W tym przypadku przewody doprowadzone są do izolatorów zamocowanych w ścianie.

Projekt instalacji wewnętrznej trzeba wykonać na podstawie warunków technicznych przyłączenia instalacji elektrycznej. Warunki te określa dany zakład energetyczny. Dlatego też projekt instalacji elektrycznej musi być wykonany przez osobę uprawnioną i wykwalifikowaną. Należy pamiętać, ze zarówno przyłącza, jak i odcinki sieci po wykonaniu przechodzą pod zarząd zakładu energetycznego. Do zakładu energetycznego należy też bezpiecznik główny i licznik.

Instalacja może być wtynkowa, podtynkowa oraz natynkowa. W instalacji wtynkowej przewody poprowadzone są na powierzchni ściany, pod samym tynkiem. Minimalna warstwa tynku to 5 mm. Przewody układa się na nieotynkowanej ścianie lub też na stropie i następnie montuje do podłoża za pomocą gwoździ, drutu, klamerek, a następnie zaciąga zaprawą murarską. Do tego typu instalacji musi być stosowany odpowiedni osprzęt, czyli płaskie gniazda wtynkowe, łączniki i puszki rozgałęźne. Do zamontowania puszek wtynkowych wykuwa się małe wnęki. Przewody, których nie zamierzamy łączyć w puszcze, muszą iść obok niej. Dla przewodów, które wprowadzone są do puszek zostawia się tzw zapas, na długość pętelki. Kiedy tynk wyschnie należy sprawdzić instalację, jej izolację, mocowanie i połączenia przewodów. Cały osprzęt oraz oprawy oświetleniowe montuje się po pomalowaniu pomieszczeń. Jeżeli instalację tego typu montuje się w garażu lub też piwnicy nie ma konieczności tynkowania ścian, ale należy je obrzucić zaprawą murarską. W instalacjach tego typu stosuje się specjalne przewody, typu przewód płaski izolowany w powłoce z polwinitu, na napięcie do 250 V. Instalacja tego typu jest tania w wykonaniu, ale niestety poprawki są drogie, ponieważ wymagają kucia ścian.

W instalacji podtynkowej przewody elektryczne przebiegają w bruzdach, uprzednio wykutych w ścianach. Po wykuciu umieszcza się w nich specjalne rurki, które przeznaczone są na przewody. Bruzda musi być na tyle duża, aby rurka zmieściła się w ścianie. Po otynkowaniu ściany oraz jej wyschnięciu wciąga się do rurek przewody elektryczne. Osprzęt oraz oprawy oświetleniowe mocuje się po pomalowaniu pomieszczeń. Z całą pewnością zaletą tego typu instalacji jest możliwość jej wymiany bez konieczności kucia ścian. Jednakże samo wykuwanie bruzd jest kosztowne, a w przypadku ścian działowych, które są cienkie, może nawet prowadzić do ich uszkodzenia lub osłabienia. Wykonanie tego typu instalacji jest wskazane w budynkach z cegły, w których to kucie nie jest problemem.
W instalacji natynkowej przewody biegną na zewnątrz ściany, po powierzchni tynku. Instalacje tego typu stosuje się najczęściej w miejscach o dużej wilgotności, takich jak pralnia, garaż, piwnica. Przewody przymocowuje się wówczas do podłoża za pomocą metalowych opasek oraz gwoździ lub też przy pomocy specjalnych uchwytów. Kołki, czy też uchwyty osadza się w ścianach, ale dopiero po otynkowaniu a następnie wyschnięciu tynków. W tym przypadku przewody i osprzęt oświetleniowy mocuje się przed pomalowaniem pomieszczeń. Instalacje tego typu można również poprowadzić w listwach podłogowych.

Instalacja elektryczna w domu musi być wyposażona w urządzenie do pomiaru zużytej energii, czyli w licznik.

Artykuł został dodany przez firmę