Stäubli Łódź Sp. z o.o.
FLIR SYSTEMSFLIR SYSTEMS

Artykuł Dodaj artykuł

Świetlny obowiązek pracodawcy

Prawo nakazuje pracodawcom chronić zdrowie zatrudnionych osób z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. W pracy biurowej zalecenie to może być najskuteczniej realizowane poprzez rozwiązania oświetleniowe.

Prawo nakazuje pracodawcom chronić zdrowie zatrudnionych osób z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. W pracy biurowej zalecenie to może być najskuteczniej realizowane poprzez rozwiązania oświetleniowe.

Oświetlenie powinno spełniać wymagania Polskich NormWedług art. 207 § 2 Kodeksu Pracy: Pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, precyzuje, że jednym z kluczowych czynników dla komfortu w pracy biurowej jest oświetlenie spełniające wymagania Polskich Norm (patrz ramka).

Wagę światła dla efektywności pracy potwierdzają również badania naukowe. W raporcie „Wpływ projektu biura na produktywność pracowników” wykazano, że oświetlenie jest najważniejszym czynnikiem środowiskowym oddziałującym na produktywność pracowników biurowych. W związku z uzyskanymi wynikami, naukowcy rekomendowali pracodawcom dobór oświetlenia, które pozwoli w pełni wykorzystać potencjał pracowników dzięki odpowiedniemu natężeniu światła. Nowoczesne rozwiązania umożliwiają coraz pełniejszą realizację tego postulatu.

TRILUXDzienne oświetlenie przez cały dzień

Wspomaganie regulacji cyklu dobowego zatrudnionych osób to jeden z najnowszych trendów na rynku LED. Punktem wyjścia były badania, dzięki którym zidentyfikowano barwę spektrum światła odpowiedzialną za ograniczenie syntezy melatoniny – hormonu odpowiedzialnego za wprowadzenie organizmu w stan odprężenia i snu. Okazało się, że kluczowe jest natężenie niebieskiej wiązki w strumieniu światła. Jego wysoki poziom pozwala na utrzymanie stanu podwyższonej koncentracji, charakterystycznego dla najjaśniejszej pory dnia. Jego obniżenie wiąże się z kolei z rozpoczęciem syntezy melatoniny i wejściem w fazę odpoczynku.

W związku z tym, wśród właścicieli i zarządców biur coraz większą popularność zyskują oprawy aktywne. Jak podkreślają eksperci firmy TRILUX Polska, tego typu rozwiązania oświetleniowe są wyposażone jednocześnie w diody emitujące światło o temperaturze barwowej 3000 K, jak i 6500 K. Pozwala to na dostosowanie bieli światła do preferencji użytkowników, oszczędną optymalizację oświetlenia oraz symulowanie światła dziennego, stymulującego aktywność pracowników.

Eliminacja męczących olśnień

Obok odpowiedniego natężenia światła, bardzo istotnym czynnikiem, przekładającym się na komfort pracy przy komputerze, jest ograniczenie przykrych olśnień. Powstają one najczęściej z powodu zastosowania opraw zbyt dużej mocy lub niewłaściwej lokalizacji miejsca pracy względem źródeł światła.

Efektu można uniknąć dzięki zastosowaniu urządzeń, których elementy konstrukcyjne zapewniają, że światło nie będzie padać na monitor pod określonym kątem. Zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2003, dla źródeł światła o wartości luminacji mieszczącej się przedziale od 20 do 50 kcd/m2, minimalny kąt nachylenia, dzięki któremu uniknąć można przykrych olśnień, wynosi 15°. Dla urządzeń o kcd/m2 pomiędzy 50 a 500 - 20° oraz 30° w przypadku źródeł światła o większej intensywności. Eksperci TRILUX Polska podkreślają, że olśnienia mogą powodować szybsze męczenie się oczu i związany z nim spadek koncentracji. Dlatego stając przed decyzją o zakupie do biura urządzeń oświetleniowych, warto upewnić się, że spełniają one normy dotyczące poziomu ujednoliconego wskaźnika olśnienia. Niestety, często wiąże się to z koniecznością symulacji funkcjonowania opraw w konkretnej przestrzeni. Najłatwiej w takiej sytuacji zwrócić się o pomoc do profesjonalnych projektantów oświetlenia. Alternatywą jest zaopatrzenie się w program komputerowy pozwalający obliczyć parametry strumienia światła w zadanych warunkach. Z nieco prostszą sytuacją mamy do czynienia, jeśli czynnikiem powodującym przykre olśnienia jest docierające z zewnątrz naturalne światło słoneczne. Wówczas wystarczy zaopatrzyć pomieszczenie w żaluzje bądź rolety, pozwalające na przesłonięcie okna.

Podobne artykuły