google

  elektryka, instalacje elektryczne, oświetlenie

  Kursy walut 20.09.2019
  1 USD
  3.9319
  0.0052
  1 EUR
  4.3438
  0.0013
  1 CHF
  3.9668
  0.0056
  1 GBP
  4.9277
  0.0215
  1 RUB
  0.0616
  0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży elektrycznej - luty 2019

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży elektrycznej

  - luty 2019

   
   

  PN-EN 17037:2019-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 01-02-2019

  Światło dzienne w budynkach

  Zakres

  Niniejszy dokument określa zalecenia zmierzające do osiągnięcia, za pośrednictwem światła dziennego, odpowiedniego subiektywnego wrażenia jasności we wnętrzach oraz odpowiedniego kontaktu z otoczeniem zewnętrznym. Dodatkowo podano zalecenia dotyczące czasu trwania penetracji słońca we wnętrzach użytkowych. Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące wykorzystania światła dziennego do zapewnienia oświetlenia we wnętrzach i ograniczenia olśnienia. Niniejszy dokument określa wskaźniki służące do oceny warunków dotyczących światła dziennego podając metody dokonywania obliczeń i weryfikacji. Metody te uwzględniają dzienną i roczną zmienność naturalnego oświetlenia.

  Dokument ma zastosowanie do wszystkich pomieszczeń, w których mogą regularnie przebywać przez dłuższy okres ludzie z wyłączeniem tych przypadków, gdy światło dzienne nie jest wskazane ze względu na charakter wykonywanych czynności.

  Wymagania oświetleniowe z uwzględnieniem zadań pracy wzrokowej są określone w normie EN 12464-1 i nie stanowią części niniejszej normy.

   

  PN-EN 60061-1:2001/A58:2019-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 01-02-2019

  Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 1: Trzonki lampowe

  Zakres

  Modyfikuje kartę danych trzonka PGJ18.5d/t (7004-185-1)

   

  PN-EN 60061-3:2002/A55:2019-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 01-02-2019

  Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 3: Sprawdziany

  Zakres

  Wprowadza nowe karty danych sprawdzianów trzonków i oprawek GH36d-( 7006-186-1)

   

  PN-EN 60898-1:2019-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 26-02-2019

  Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego

  Zakres

  Niniejsza część IEC 60898 dotyczy wyłączników powietrznych prądu przemiennego 50 Hz, 60 Hz lub 50/60 Hz na napięcie znamionowe nieprzekraczające 440 V (międzyfazowe) i prąd znamionowy nieprzekraczający 125 A, o znamionowej zwarciowej zdolności łączeniowej nieprzekraczającej 25 000 A.

  Tam, gdzie jest to możliwe, norma ta jest zgodna z wymaganiami zawartymi w IEC 60947-2.
  Wyłączniki te są przeznaczone do ochrony przed prądami przetężeniowymi w instalacjach elektrycznych budynków mieszkalnych i w podobnych zastosowaniach; są one zaprojektowane do użytkowania przez osoby nieprzeszkolone i nie podlegają konserwacji.

  Wyłączniki te są przeznaczone do użytkowania w środowisku o stopniu zanieczyszczenia 2 i III kategorii przepięć.

  Wyłączniki te są odpowiednie do izolowania.

  Wyłączniki zgodne z tą normą są odpowiednie do stosowania w układach sieci IT, pod warunkiem spełnienia wymagań normy HD 60364-4-43.

  Norma dotyczy również wyłączników mających więcej niż jeden prąd znamionowy, pod warunkiem, że element służący do nastawiania innej wartości znamionowej nie jest dostępny podczas normalnego użytkowania i zmiana nastawienia nie jest możliwa bez użycia narzędzia.

  Niniejsza norma nie dotyczy:
  - wyłączników do zabezpieczania silników,
  - wyłączników, w których prąd nastawia się elementem dostępnym dla użytkownika.

  Dla wyłączników o stopniu ochrony wyższym niż IP20 według IEC 60529, przeznaczonych do użytkowania w pomieszczeniach o trudnych warunkach środowiskowych (np. nadmierna wilgotność, ciepło, lub zimno albo osiadanie pyłu) i w pomieszczeniach niebezpiecznych (np. w atmosferze zagrożonej wybuchem) mogą być niezbędne wymagania dodatkowe.

  Niniejsza norma nie dotyczy wyłączników przeznaczonych do pracy w obwodach a.c. i d.c., które są objęte normą IEC 60898-2.

  Niniejsza norma nie dotyczy wyłączników, które zawierają urządzenia z wyzwalaczami różnicowoprądowymi, które są objęte normami IEC 61009-1, IEC 61009-2-1 i IEC 61009-2-2.
  Dodatkowe wymagania mogą być konieczne dla wyłączników z przyłączami typu śrubowego.

  Przewodnik dotyczący koordynacji w warunkach zwarć między wyłącznikiem a innym urządzeniem zabezpieczającym w przypadku zwarcia (SCPD) znajduje się w Załączniku D. W przypadku wyższych warunków przepięcia należy zastosować wyłączniki spełniające wymagania innych norm (np. IEC 60947-2).

  W przypadku środowiska o wyższym stopniu zanieczyszczenia należy stosować obudowy zapewniające odpowiedni stopień ochrony.

  W niniejszej normie zawarto wszystkie wymagania konieczne do zapewnienia zgodności z charakterystykami działania, wymaganymi dla tych urządzeń w badaniach typu.

  W normie zawarto także szczegóły związane z wymaganiami dotyczącymi badań i metod badań, niezbędne dla zapewnienia powtarzalności wyników badań.

  W niniejszej normie ustalono:
  a) charakterystyki wyłączników;
  b) warunki, które wyłączniki powinny spełniać w zakresie:
  1) działania i zachowania się podczas normalnej pracy;
  2) działania i zachowania się w przypadku przeciążenia;
  3) działania i zachowania się w przypadku zwarć aż do znamionowej zdolności zwarciowej włącznie;
  4) właściwości dielektrycznych;
  c) badania służące do potwierdzenia, że te warunki zostały spełnione i metody, które stosuje się w badaniach;
  d) dane, którymi powinny być oznakowane wyłączniki;
  e) sekwencje badań do wykonania i liczbę próbek dostarczonych do celów certyfikacji (patrz Załącznik C);
  f) koordynację w warunkach zwarciowych z innym zabezpieczeniem zwarciowym (SCPD) związanym z tym samym obwodem (patrz Załącznik D);
  g) badania wyrobu, które powinny być wykonane na każdym wyłączniku w celu ujawnienia niedozwolonych zmian materiałowych lub produkcyjnych, jeżeli dotyczą one bezpieczeństwa (patrz Załącznik I).
   

   

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Elektryka.org
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.