google

  elektryka, instalacje elektryczne, oświetlenie

  Kursy walut 19.06.2019
  1 USD
  3.8104
  0.0007
  1 EUR
  4.2673
  0.0042
  1 CHF
  3.8157
  0.0058
  1 GBP
  4.7888
  0.0152
  1 RUB
  0.0596
  0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży elektrycznej - grudzień 2018

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży elektrycznej

  - grudzień 2018

   

   

  PN-EN IEC 60332-3-10:2018-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 05-12-2018

  Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-10: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Aparatura

  Zakres

  Niniejsza część IEC 60332 szczegółowo opisuje aparaturę, jej rozmieszczenie oraz wzorcowanie w odniesieniu do metod badania mających na celu ocenę pionowego rozprzestrzeniania się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek przewodów lub kabli, elektrycznych lub światłowodowych, w określonych warunkach.

  UWAGA W niniejszym dokumencie termin „przewód lub kabel elektryczny” oznacza kable lub przewody z izolowanymi, metalowymi żyłami przeznaczone do przesyłu energii lub sygnałów.

   

  PN-EN IEC 60332-3-21:2018-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 05-12-2018

  Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-21: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria A F/R

  Zakres

  Niniejsza część IEC 60332 obejmuje kategorię A F/R w odniesieniu do metod badania mających na celu ustalenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż przewodów lub kabli, elektrycznych lub światłowodowych ułożonych w pionowych wiązkach w określonych warunkach.

  Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie kabli i przewodów elektroenergetycznych z żyłami o przekroju znamionowym większym niż 35 mm2 mocowanych z odstępami na przedniej i tylnej stronie drabiny do badania, tak aby znamionowa ogólna ilość materiału niemetalicznego wynosiła 7 l/m próbki do badania. Czas oddziaływania płomienia wynosi 40 min. Ten sposób montażu jest przewidziany dla specjalnych konstrukcji przewodów lub kabli stosowanych w szczególnych instalacjach, kiedy jest wymagany w dokumentacji kabla. Kategoria A F/R nie jest przewidziana do powszechnego stosowania.

  Badanie jest przeznaczone do wykonywania w zakresie atestacyjnych badan typu. Wymagania odnośnie doboru kabli lub przewodów do badania podane są w Załączniku A. Rozprzestrzenianie się płomienia jest określane jako długość zniszczonego obszaru próbki przewodu lub kabla. Niniejsza procedura może być stosowana do sprawdzania odporności kabli na rozprzestrzenianie się płomienia.

  Zalecana wymagania podane są w Załączniku B.

  UWAGA W niniejszym dokumencie termin „przewód lub kabel elektryczny” oznacza kable lub przewody z izolowanymi, metalowymi żyłami przeznaczone do przesyłu energii lub sygnałów.

   

  PN-EN IEC 60332-3-22:2018-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 05-12-2018

  Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-22: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria A

  Zakres

  Niniejsza część IEC 60332 obejmuje kategorię A w odniesieniu do metod badania mających na celu ustalenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż przewodów lub kabli, elektrycznych lub światłowodowych ułożonych w pionowych wiązkach w określonych warunkach.

  Niniejszy dokument dotyczy przewodów i kabli mocowanych na drabinie do badania, tak aby znamionowa ogólna ilość materiału niemetalicznego wyniosła 7 l/m próbki do badania. Czas oddziaływania płomienia wynosi 40 min. Próbki mocowane są na przedniej stronie drabiny. W przypadku przewodów i kabli z żyłami o przekroju większym niż 35 mm2 należy stosować w zależności od wymaganej liczby odcinków przewodu lub kabla drabinę normalna lub szeroką, natomiast w przypadku przewodów lub kabli z żyłami o przekroju równym 35 mm2 lub mniejszym należy stosować drabinę normalną. Kategoria jest przewidziana do powszechnego stosowania w przypadku, gdy wymagana jest ocena dużych ilości materiału niemetalicznego.

  Badanie jest przeznaczone do wykonywania w zakresie atestacyjnych badan typu. Wymagania odnośnie doboru kabli lub przewodów do badania podane są w Załączniku A. Rozprzestrzenianie się płomienia jest określane jako długość zniszczonego obszaru próbki przewodu lub kabla. Niniejsza procedura może być stosowana do sprawdzania odporności kabli na rozprzestrzenianie się płomienia.

  Zalecana wymagania podane są w Załączniku B.

  UWAGA W niniejszym dokumencie termin „przewód lub kabel elektryczny” oznacza kable lub przewody z izolowanymi, metalowymi żyłami przeznaczone do przesyłu energii lub sygnałów.

   

  PN-EN IEC 60332-3-23:2018-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 05-12-2018

  Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-23: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria B

  Zakres

  Niniejsza część IEC 60332 obejmuje kategorię B w odniesieniu do metod badania mających na celu ustalenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż przewodów lub kabli, elektrycznych lub światłowodowych ułożonych w pionowych wiązkach w określonych warunkach.

  Niniejszy dokument dotyczy przewodów i kabli mocowanych na drabinie do badania, tak aby znamionowa ogólna ilość materiału niemetalicznego wyniosła 3,5 l/m próbki do badania. Czas oddziaływania płomienia wynosi 40 min. Próbki mocowane są na przedniej stronie normalnej drabiny. Kategoria jest przewidziana do powszechnego stosowania w przypadku, gdy wymagana jest ocena średnich ilości materiału niemetalicznego.

  Badanie jest przeznaczone do wykonywania w zakresie atestacyjnych badan typu. Wymagania odnośnie doboru kabli lub przewodów do badania podane są w Załączniku A. Rozprzestrzenianie się płomienia jest określane jako długość zniszczonego obszaru próbki przewodu lub kabla. Niniejsza procedura może być stosowana do sprawdzania odporności kabli na rozprzestrzenianie się płomienia.

  Zalecana wymagania podane są w Załączniku B.

  UWAGA W niniejszym dokumencie termin „przewód lub kabel elektryczny” oznacza kable lub przewody z izolowanymi, metalowymi żyłami przeznaczone do przesyłu energii lub sygnałów.

   

  PN-EN IEC 60332-3-24:2018-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 05-12-2018

  Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-24: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria C

  Zakres

  Niniejsza część IEC 60332 obejmuje kategorię C w odniesieniu do metod badania mających na celu ustalenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż przewodów lub kabli, elektrycznych lub światłowodowych ułożonych w pionowych wiązkach w określonych warunkach.

  Niniejszy dokument dotyczy przewodów i kabli mocowanych na drabinie do badania, tak aby znamionowa ogólna ilość materiału niemetalicznego wyniosła 1,5 l/m próbki do badania. Czas oddziaływania płomienia wynosi 20 min. Próbki mocowane są na przedniej stronie normalnej drabiny. Kategoria jest przewidziana do powszechnego stosowania, w przypadku gdy wymagana jest ocena małych ilości materiału niemetalicznego.

  Badanie jest przeznaczone do wykonywania w zakresie atestacyjnych badan typu. Wymagania odnośnie doboru kabli lub przewodów do badania podane są w Załączniku A. Rozprzestrzenianie się płomienia jest określane jako długość zniszczonego obszaru próbki przewodu lub kabla. Niniejsza procedura może być stosowana do sprawdzania odporności kabli na rozprzestrzenianie się płomienia.

  Zalecana wymagania podane są w Załączniku B.

  UWAGA W niniejszym dokumencie termin „przewód lub kabel elektryczny” oznacza kable lub przewody z izolowanymi, metalowymi żyłami przeznaczone do przesyłu energii lub sygnałów.

   

  PN-EN IEC 60332-3-25:2018-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 05-12-2018

  Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-25: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria D

  Zakres

  Niniejsza część IEC 60332 obejmuje kategorię D w odniesieniu do metod badania mających na celu ustalenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż przewodów lub kabli, elektrycznych lub światłowodowych ułożonych w pionowych wiązkach w określonych warunkach.

  Niniejszy dokument dotyczy cienkich przewodów i kabli o średnicy zewnętrznej 12 mm lub mniejszej oraz o przekroju 35 mm2 lub mniejszym mocowanych na drabinie do badania, tak aby znamionowa ogólna ilość materiału niemetalowego wynosiła 0,5 l/m próbki do badania. Czas oddziaływania płomienia wynosi 20 min. Próbki mocowane są wyłącznie na styk na przedniej stronie drabiny normalnej. Kategoria jest przewidziana do stosowania, w przypadku cienkich kabli lub przewodów, gdy wymagana jest ocena bardzo małych ilości materiału niemetalicznego.

  Badanie jest przeznaczone do wykonywania w zakresie atestacyjnych badan typu. Wymagania odnośnie doboru kabli lub przewodów do badania podane są w Załączniku A. Rozprzestrzenianie się płomienia jest określane jako długość zniszczonego obszaru próbki przewodu lub kabla. Niniejsza procedura może być stosowana do sprawdzania odporności kabli na rozprzestrzenianie się płomienia.

  Zalecana wymagania podane są w Załączniku B.

  UWAGA W niniejszym dokumencie termin „przewód lub kabel elektryczny” oznacza kable lub przewody z izolowanymi, metalowymi żyłami przeznaczone do przesyłu energii lub sygnałów.

   


  PN-EN 50107-3:2018-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 12-12-2018

  Urządzenia ze znakami świetlnymi z lampami wyładowczymi i/lub źródłami światła LED (diody elektroluminescencyjne) i/lub źródłami światła EL (elektroluminescencyjne) na napięcie znamionowe nie przekraczające 1 000 V, z wyłączeniem oświetlenia ogólnego, sygnalizacyjnego lub awaryjnego

  Zakres

  Niniejsza norma zawiera wymagania bezpieczeństwa elektrycznego dotyczące znaków świetlnych, grafiki świetlnej lub architektonicznego oświetlenia akcentowego (końcowe znaki funkcyjne, w skrócie: znaki) do źródeł światła o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 000 V z wyłączeniem oświetlenia ogólnego, sygnalizacyjnego i awaryjnego.

  Końcowy znak funkcyjny jako wyrób spełniający zamierzony cel jako znak świetlny może być otrzymany poprzez połączenie wyrobów o podobnym przeznaczeniu poprzez instalację (zgodnie z serią HD 384/HD 60364), aby uzyskać nowy samodzielny wyrób.

  UWAGA 1 Zakres niniejszej normy jest określony przez obszary C, D i E na rysunku w Załączniku A.

  Uwaga 2 Nawet jeśli fizyczne wykonanie określonego znaku świetlnego może zakwalifikować ten znak świetlny do spełniania wymagań oprawy oświetleniowej zgodnie z EN 60598, wyłączenie oświetlenia ogólnego, sygnalizacyjnego i awaryjnego ma na celu uniknięcie wymagań EN 60598, które są niewykonalne i/lub niemożliwe do spełnienia dla większości znakach świetlnych. Niniejsza norma jest przeznaczona w celu uwzględnienia szczególnych zagadnień bezpieczeństwa związanego ze znakami świetlnymi.
   

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Elektryka.org
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.