google

  elektryka, instalacje elektryczne, oświetlenie

  Kursy walut 23.08.2019
  1 USD
  3.9371
  0.0034
  1 EUR
  4.3572
  -0.0088
  1 CHF
  3.9876
  -0.0174
  1 GBP
  4.8050
  0.0266
  1 RUB
  0.0600
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży elektrycznej - październik 2018

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży elektrycznej

  - październik 2018

   
   

  PN-EN 60061-4:2002/A16:2018-10 - wersja angielska

  Data publikacji: 05-10-2018

  Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 4: Wskazówki i informacje ogólne

  Zakres

  Usuwa istniejące karty 7007-1-6 i zastępuje je kartami 7007-1-7. Wprowadza nowe karty 7007-25-1.

   

  PN-EN IEC 60238:2018-06/A1:2018-10 - wersja angielska

  Data publikacji: 05-10-2018

  Oprawki lampowe z gwintem Edisona

  Zakres

  Dodano nowe definicje do Rozdziału 3. Zmodyfikowano Załącznik D oraz Bibliografię. Zastąpiono Tablice 13 i 14, dotyczące odstępów izolacyjnych powierzchniowych i powietrznych, nowymi tablicami, aby osiągnąć ujednolicenie między normami wyrobów TC 34, w szczególności z IEC 61347-1.

   

  PN-EN IEC 60384-26:2018-10 - wersja angielska

  Data publikacji: 08-10-2018

  Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 26: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe elektrolityczne aluminiowe z przewodzącym polimerowym elektrolitem stałym

  Zakres

  Niniejsza część IEC 60384 dotyczy kondensatorów stałych elektrolitycznych aluminiowych z przewodzącym polimerowym elektrolitem stałym przeznaczonych głównie do stosowania w obwodach prądu stałego w urządzeniach elektronicznych.

  Kondensatory stałe elektrolityczne aluminiowe ze stałym elektrolitem (MnO2) są objęte normą IEC 60384-4. Kondensatory stałe elektrolityczne aluminiowe z przewodzącym polimerowym elektrolitem stałym do montażu powierzchniowego są objęte normą IEC 60384-25.

   

  PN-EN 60332-1-2:2010/A1:2016-02 - wersja polska

  Data publikacji: 16-10-2018

  Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia -- Metoda badania płomieniem mieszankowym 1 kW

  Zakres

  Zmieniono Rozdział 5, odsyłacze do Tablicy 1 oraz objaśnienia do Rysunku 1 i Rysunek 2.

   

  PN-EN ISO 13856-3:2013-11 - wersja polska

  Data publikacji: 18-10-2018

  Bezpieczeństwo maszyn -- Urządzenia ochronne czułe na nacisk -- Część 3: Ogólne zasady projektowania oraz badań zderzaków, płyt, linek i podobnych urządzeń czułych na nacisk

  Zakres

  W niniejszej części ISO 13856 ustalono ogólne zasady i określono wymagania dotyczące projektowania oraz badań tych urządzeń ochronnych czułych na nacisk, które nie zostały uwzględnione w ISO 13856-1 lub w ISO 13856-2; są to urządzenia z zewnętrznym urządzeniem resetowania lub bez takiego urządzenia, a większość z nich jest wytwarzana do określonych zastosowań i nie są one dostępne jako wyroby „z półki”.

  W niniejszej części ISO 13856 określono także wymagania szczególne dotyczące następujących urządzeń ochronnych czułych na nacisk:
  a) zderzaki czułe na nacisk;
  b) płyty czułe na nacisk;
  c) linki czułe na nacisk (linki wyłączające).

  Niniejsza norma dotyczy projektowania urządzeń czułych na nacisk mając na względzie raczej bezpieczeństwo i niezawodność niż przydatność do konkretnych zastosowań.

  UWAGA 1 Zależność między bezpieczeństwem i niezawodnością, patrz ISO 13849-1:2006, 4.2.

  UWAGA 2 Producent maszyn i/lub użytkownik ponoszą odpowiedzialność za zainstalowanie właściwego rodzaju urządzenia ochronnego z uwzględnieniem wyników oceny ryzyka.

  Niniejszej normy nie stosuje się w odniesieniu do
  — określania wymiarów urządzeń ochronnych czułych na nacisk w odniesieniu do konkretnego zastosowania lub
  — urządzeń do zatrzymywania według IEC 60204-1 stosowanych przy normalnej obsłudze, łącznie z zatrzymywaniem awaryjnym maszyn.

  UWAGA 3 Przewiduje się, że wymagania szczególne dotyczące konkretnych zastosowań będą ustalone w odpowiednich normach typu C (patrz ISO 12100 i Wprowadzenie).

  Dodatkowe wymagania mogą być konieczne w przypadku, gdy urządzenia ochronne czułe na nacisk są stosowane w miejscach dostępnych dla ludzi w podeszłym wieku, niepełnosprawnych lub dzieci.

  UWAGA 4 Określono wymagania dotyczące odporności urządzeń na zakłócenia elektromagnetyczne, ale w zamierzeniu nie uwzględniają one wszystkich aspektów kompatybilności elektromagnetycznej (EMC N1)).

   

  PN-EN IEC 62046:2018-10 - wersja angielska

  Data publikacji: 24-10-2018

  Bezpieczeństwo maszyn -- Stosowanie wyposażenia ochronnego do wykrywania obecności osób

  Zakres

  Niniejsza Norma Międzynarodowa określa wymagania dotyczące wyboru, sytuowania, konfiguracji i przekazania do użytkowania wyposażenia ochronnego przeznaczonego do wykrywania chwilowej lub ciągłej obecności osób, w celu ochrony tych osób przed niebezpieczną częścią (niebezpiecznymi częściami) maszyny w zastosowaniach przemysłowych. Niniejsza norma obejmuje zastosowanie elektroczułego wyposażenia ochronnego (ESPE) objętego normą IEC 61496 (wszystkie części) oraz mat i podłóg czułych na nacisk objętych normą ISO 13856-1.

  Niniejsza norma uwzględnia charakterystykę (ograniczenia) maszyny, wyposażenia ochronnego, środowiska i współdziałania człowieka z maszyną w odniesieniu do osób od 14 roku życia.

  Niniejsza norma zawiera Załączniki informacyjne zawierające przewodnik dotyczący stosowania wyposażenia ochronnego do wykrywania obecności osób. Załączniki te zawierają przykłady ilustrujące zasady przedstawione w normie. Intencją zamieszczenia tych przykładów nie jest wskazywanie jedynych rozwiązań dotyczącej danej aplikacji, ani ograniczanie technicznych innowacji i postępu. Przykłady te przedstawiają jedynie reprezentatywne rozwiązania w celu ilustracji niektórych koncepcji integracji wyposażenia ochronnego i zostały uproszczone w celu przejrzystości, więc mogą być niekompletne.

   

  PN-EN IEC 62386-333:2018-10 - wersja angielska

  Data publikacji: 24-10-2018

  Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 333: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterujących -- Konfiguracja ręczna (funkcja typu 33)

  Zakres

  Ta część normy IEC 62386 określa system magistrali do sterowania sygnałami cyfrowymi elektronicznego sprzętu oświetleniowego, który jest zgodny z wymaganiami normy IEC 61347 (wszystkie części).

  Niniejszy dokument dotyczy norm IEC 62386-103:2014 i IEC 62386-103:2014/A1: - urządzeń sterujących obsługujących konfigurację ręczną.

  UWAGA Wymagania dotyczące badań poszczególnych produktów w procesie produkcji nie są uwzględnione.

   

  PN-EN IEC 60034-4-1:2018-10 - wersja angielska

  Data publikacji: 29-10-2018

  Maszyny elektryczne wirujące - Część 4-1: Metody wyznaczania wielkości charakterystycznych maszyn synchronicznych ze wzbudzeniem elektrycznym na podstawie badań

  Zakres

  Niniejsza część IEC 60034 dotyczy maszyn synchronicznych trójfazowych o mocy znamionowej nie mniejszej niż 1 kVA.

  Większość z podanych metod jest przeznaczona do wykorzystania w maszynach mających uzwojenia wzbudzenia z pierścieniami ślizgowymi i szczotkami do ich zasilania. Maszyny synchroniczne ze wzbudzeniem bezszczotkowym wymagają specjalnej staranności przy wykonywaniu niektórych badań. W przypadku maszyn ze wzbudzeniem od magnesów trwałych, istnieje ograniczona możliwość zastosowania opisanych badań i muszą być podjęte specjalne środki ostrożności w celu zapobiegania nieodwracalnemu rozmagnesowaniu.

  Norma nie dotyczy maszyn z polem osiowym oraz specjalnych maszyn synchronicznych, takich jak maszyny induktorowe, maszyny o strumieniu poprzecznym i maszyny reluktancyjne.

  Nie jest zamierzeniem niniejszej normy interpretowanie jej jako wymaganie przeprowadzenia niektórych lub wszystkich opisanych badań danej maszyny. Poszczególne badania powinny być przeprowadzane zgodnie z umową między producentem a klientem.

   

  PN-EN IEC 62386-207:2018-10 - wersja angielska

  Data publikacji: 30-10-2018

  Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 207: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterujących -- Moduły LED (urządzenie typu 6)

  Zakres

  Ta część normy IEC 62386 określa system magistrali do sterowania sygnałami cyfrowymi elektronicznego sprzętu oświetleniowego, który jest zgodny z wymaganiami normy IEC 61347 (wszystkie części).

  Niniejsza norma dotyczy tylko urządzeń sterujących skojarzonych z modułami LED według IEC 62386-102:2014 i IEC 62386-102:2014/A1.

  UWAGA Wymagania dotyczące badań poszczególnych wyrobów w procesie produkcji nie są włączone do niniejszej normy.

   

  PN-EN IEC 62386-222:2018-10 - wersja angielska

  Data publikacji: 30-10-2018

  Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 222: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterujących -- Ochrona termiczna lampy (urządzenie typu 21)

  Zakres

  Ta część normy IEC 62386 określa system magistrali do sterowania sygnałami cyfrowymi elektronicznego sprzętu oświetleniowego, który jest zgodny z wymaganiami normy IEC 61347 (wszystkie części), z dodatkiem zasilania d.c.

  Niniejsza norma dotyczy tylko urządzeń sterujących według IEC 62386-102:2014 i IEC 62386-102:2014/A1- które realizują ochronę termiczną lampy.

  UWAGA Wymagania dotyczące badań poszczególnych wyrobów w procesie produkcji nie są włączone do niniejszej normy.

   

  PN-EN IEC 62386-216:2018-10 - wersja angielska

  Data publikacji: 31-10-2018

  Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 216: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterujących -- Odwoływanie się do obciążenia (urządzenie typu 15)

  Zakres

  Niniejsza część IEC 62386 określa system magistrali do sterowania sygnałami cyfrowymi elektronicznego sprzętu oświetleniowego, który jest zgodny z wymaganiami IEC 61347 (wszystkie części), z dodatkiem zasilania DC.

  Niniejszy dokument dotyczy tylko IEC 62386-102:2014 i IEC 62386-102:2014/A1: - urządzenie sterujące, które implementuje odwołanie się do obciążenia.

  UWAGA Wymagania dotyczące badań poszczególnych produktów w procesie produkcji nie są uwzględnione.

   

  PN-EN 60081:2002/A11:2018-10 - wersja angielska

  Data publikacji: 31-10-2018

  Świetlówki dwutrzonkowe -- Wymagania funkcjonalne

  Zakres

  Dodano Załącznik ZA, Załącznik ZZA, Załącznik ZZB, Bibliografię oraz Rozdział 1.Z.1.

  Zomodyfikowano Rozdziały: 1.4.Z1, 1.4.Z2, 1.4.Z3, 1.5.6.Z1, 1.5.6.Z2, 1.5.6.Z3, 1.5.7.Z1, 1.5.7.Z2, 1.5.Z1, B.1.3.Z1, B.1.3.Z2,

   

  PN-EN IEC 62271-102:2018-10 - wersja angielska

  Data publikacji: 31-10-2018

  Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 102: Odłączniki i uziemniki prądu przemiennego

  Zakres

  Niniejsza część IEC 62271 dotyczy odłączników i uziemników prądu przemiennego, przeznaczonych do instalacji wnętrzowych oraz napowietrznych, na napięcia znamionowe wyższe niż 1 000 V i częstotliwości do 60 Hz włącznie.

  Norma dotyczy również napędów odłączników i uziemników oraz ich wyposażenia pomocniczego.

  Dodatkowe wymagania dotyczące odłączników i uziemników instalowanych w rozdzielnicach osłoniętych są podane w normach IEC 62271-200, IEC 62271-201 i IEC 62271-203.

  Niniejszy dokument ma również zastosowanie do aparatury łączeniowej posiadającej zdolność odłączania i/lub uziemiania oprócz innych funkcji, takich jak: uziemnik szybki, wyłącznik i rozłącznik.

   


   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Elektryka.org
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.