google

  elektryka, instalacje elektryczne, oświetlenie

  Kursy walut 19.06.2019
  1 USD
  3.8104
  0.0007
  1 EUR
  4.2673
  0.0042
  1 CHF
  3.8157
  0.0058
  1 GBP
  4.7888
  0.0152
  1 RUB
  0.0596
  0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży elektrycznej - wrzesień 2018

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży elektrycznej

  - wrzesień 2018


   

  PN-EN IEC 62485-1:2018-09 - wersja angielska

  Data publikacji: 04-09-2018

  Wymagania dotyczące bezpieczeństwa baterii wtórnych i instalacji baterii -- Część 1: Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa

  Zakres

  Niniejsza część IEC 62485 określa podstawowe wymagania dla baterii wtórnych i instalacji baterii.

  Wymagania odnośnie bezpieczeństwa, niezawodności, oczekiwanego czasu życia, wytrzymałości mechanicznej, stabilności cykli ładownia, rezystancji wewnętrznej i temperatury akumulatora są określane w odniesieniu różnych zastosowań i determinuje to wybór technologii i sposobu projektowania akumulatorów.

  Na ogół wymagania i określenia są wyspecyfikowane dla akumulatorów kwasowo-ołowiowych i niklowo-kadmowych. Dla innych typów akumulatorów z wodnym elektrolitem, wymagania mogą być określane odpowiednio.

  Norma odnosi się do aspektów związanych z bezpieczeństwem w związku z zagrożeniami powiązanymi z:
  – elektrycznością (instalacja, ładowanie, rozładowywanie, itp.);
  – elektrolitami;
  – mieszankami gazów palnych;
  – przechowywaniem i transportem.

  W odniesieniu do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym należy odnieść się do IEC 60364-4-41.

   

  PN-EN IEC 60034-27-1:2018-09 - wersja angielska

  Data publikacji: 04-09-2018

  Maszyny elektryczne wirujące -- Część 27-1: Pomiary wyładowań niezupełnych izolacji uzwojenia stojana maszyn elektrycznych wirujących odłączonych od sieci

  Zakres

  Ta część IEC 60034 jest normą podstawową dotyczącą:
  - technik i przyrządów pomiarowych;
  - układów pomiarowych;
  - normalizacji i procedur pomiarowych;
  - zmniejszenia hałasu;
  - dokumentacji wyników badań;
  - interpretacji wyników badań,

  w odniesieniu do wyładowań niezupełnych izolacji uzwojenia stojana maszyn elektrycznych wirujących odłączonych od sieci.

  Metody pomiarowe przedstawione w niniejszym dokumencie są stosowane do maszyn z uzwojeniami stojana zarówno ze żłobkiem z powłoką przewodzącą jak i bez takiej powłoki, a także do maszyn z uzwojeniami stojana zarówno wzornikowymi jak i wsypywanymi. Ten dokument ma także zastosowanie w szczególnych przypadkach jak na przykład do wysokonapięciowych uzwojeń wzbudzenia na wirniku. W metodach pomiarowych stosuje się napięcie przemienne sinusoidalne o częstotliwości od 0,1 Hz do 400 Hz.

  Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące interpretacji, które można stosować tylko wtedy, gdy wszystkie następujące wymagania są spełnione:

  - pomiary są przeprowadzone przy zasilaniu o częstotliwości 50 Hz lub 60 Hz, albo podczas mierzenia ze źródła zasilania o częstotliwości w zakresie od 45 Hz do 65 Hz.

  - uzwojenia wzornikowe i elementy uzwojenia takie jak pręty i cewki.

  - uzwojenie z powłoką przewodzącą żłobka. To jest ważne w przypadku maszyn o napięciu znamionowym 6 kV lub większym.

  Wytyczne dotyczące interpretacji nie mają zastosowania do maszyn z uzwojeniem z powłoką przewodzącą żłobka i badanych sygnałami o częstotliwości znacznie odbiegającej od częstotliwości zasilających. Procedury badawcze dotyczące wyładowań niezupełnych maszyn odłączonych od sieci znajdujące się w niniejszym dokumencie mogą być używane do oceny powtarzalności jakości produkcji albo/i także do monitoringu maszyn zasilanych z przekształtników.

   

  PN-EN IEC 62485-2:2018-09 - wersja angielska

  Data publikacji: 04-09-2018

  Wymagania dotyczące bezpieczeństwa baterii wtórnych i instalacji baterii -- Część 2: Baterie stacjonarne

  Zakres

  Niniejszą część IEC 62485 stosuje się dla stacjonarnych akumulatorów i ich instalacji dla napięcia do 1 500 V DC (znamionowe) i określa podstawy pomiarów dla ochrony przed zagrożeniami pochodzącymi od:
  - elektryczności,
  - emisją gazów,
  - elektrolitu.

  Ta Norma Międzynarodowa określa wymagania dla zapewnienia bezpieczeństwa w związku z montażem, użytkowaniem, kontrolą, konserwacją i usuwaniem.

  Pokrywa swoim zakresem akumulatory kwasowo-ołowiowe i NiCd / NiMH.

  Przykładami głównych zastosowań są:
  - telekomunikacja,
  - stacje energetyczne,
  - systemy oświetlenia awaryjnego i systemy alarmowe,
  - UPS-y,
  - układy rozruchu silnika,
  - systemy fotowoltaiczne.

   

  PN-EN IEC 62485-4:2018-09 - wersja angielska

  Data publikacji: 04-09-2018

  Wymagania dotyczące bezpieczeństwa baterii wtórnych i instalacji baterii -- Część 4: Baterie kwasowo-ołowiowe regulowane za pomocą zaworów do użytyku w urządzeniach przenośnych

  Zakres

  Niniejsza część IEC 62485 dotyczy aspektów bezpieczeństwa w związku z rozmieszczeniem, usytuowaniem obwodów i działaniem regulowanych zaworów wtórnych ogniw kwasowo – ołowiowych i akumulatorów w urządzeniach przenośnych. Określone wymagania obligują producentów urządzeń i baterii wtórnych do ochrony przed niewłaściwym użytkowaniem baterii w czasie pracy aby zapewnić środki ochrony w celu uniknięcia narażenia na obrażenia osób w przypadku awarii baterii i zapewniają wystarczającą informację dla użytkowników.

  Norma ta nie ma zastosowania dla ogniw wtórnych i baterii zawierających alkaliczne lub inne elektrolity bezkwasowe.

   

  PN-EN IEC 62610-2:2018-09 - wersja angielska

  Data publikacji: 10-09-2018

  Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Zarządzanie temperaturą w szafach zgodnych z serią norm IEC 60297 i IEC 60917 -- Część 2: Metoda do określenia struktury chłodzenia z wymuszonym obiegiem powietrza

  Zakres

  Niniejsza część IEC 62610 zawiera kompatybilne metody konfigurowania struktury chłodzenia wymuszonym obiegiem powietrza szaf z zamontowanymi kasetami i/lub chasis zgodnie z serią norm IEC 60297 and IEC 60917.

  W niniejszym dokumencie podano następujące kwestie:
  a) interfejsy termiczne dotyczące kaset i/lub chassis – podstawowego wyposażenia szafy, określone przez:
  • temperaturę odniesienia,
  • preferowane warunki przepływu powietrza,
  • warunki dotyczące objętości, przepływu powietrza,
  • znormalizowane powietrze;
  b) procedury dotyczące określenia kompatybilnych warunków wymuszonego przepływu powietrza w szafie z zastosowaniem typowych warunków interfejsu termicznego.

  Zamieszczone rysunki nie mają na celu wskazania wzoru produktu. Służą one tylko do wyjaśnienia warunków dotyczących chłodzenia z wymuszonym obiegiem powietrza.

   

  PN-EN IEC 60317-74:2018-09 - wersja angielska

  Data publikacji: 14-09-2018

  Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 74: Przewody aluminiowe prostokątne, emaliowane lakierem poliestroimidowym, klasa 180

  Zakres

  W niniejszej części IEC 60317 określono wymagania dotyczące prostokątnych aluminiowych emaliowanych przewodów nawojowych, klasy 180 jednopowłokowych na bazie żywicy poliestro-imidowej, która może być modyfikowana pod warunkiem, że zachowuje chemiczną postać pierwotnej żywicy i spełnia wszystkie podane wymagania przewodów.

  UWAGA Zmodyfikowana żywica to żywica, która uległa zmianie chemicznej lub zawiera jeden lub więcej dodatków, w celu wzmocnienia wydajności niektórych cech użytkowych.

  Zakres wymiarów nominalnych przewodów objętych niniejszą normą jest następujący:

  szerokość min. 2,0 mm max. 16,0 mm
  grubość min. 0,80 mm max. 5,60 mm

  Przewody stopnia 1 i 2 są zawarte w niniejszej części normy i mają zastosowanie do całego zakresu przewodów.

  Określone kombinacje szerokości i grubości, a także określony stosunek szerokość/grubość podano w normie IEC 60317-0-9:2015.

   

  PN-EN IEC 60317-73:2018-09 - wersja angielska

  Data publikacji: 20-09-2018

  Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 73: Przewody aluminiowe prostokątne, emaliowane lakierem poliestrowym lub poliestroimidowym, pokryte lakierem poliamidoimidowym, klasa 200

  Zakres

  W niniejszej części IEC 60317 określono wymagania dotyczące prostokątnych, aluminiowych, emaliowanych przewodów nawojowych klasy 200 z podwójną powłoką. Powłoka spodnia wykonana jest na bazie żywicy poliestrowej lub poliestroimidowej, która może być modyfikowana pod warunkiem, że zachowuje chemiczną postać pierwotnej żywicy i spełnia wszystkie podane wymagania przewodów. Powłoka wierzchnia wykonana jest na bazie żywicy poliamidoimidowej.

  UWAGA Zmodyfikowana żywica to żywica, która uległa zmianie chemicznej lub zawiera jeden lub więcej dodatków, w celu wzmocnienia wydajności niektórych cech użytkowych.

  Zakres wymiarów nominalnych przewodów objętych niniejszą normą jest następujący:

  szerokość min. 2,0 mm max 16,0 mm
  grubość min. 0,80 mm max. 5,60 mm

  Przewody stopnia 1 i 2 są zawarte w niniejszej części normy i mają zastosowanie do całego zakresu przewodów.

  Określone kombinacje szerokości i grubości, a także określony stosunek szerokość/grubość podano w normie IEC 60317-0-9:2015.

   

  PN-EN IEC 62386-217:2018-09 - wersja angielska

  Data publikacji: 20-09-2018

  Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 217: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterujących -- Ochrona termiczna urządzeń (urządzenie typu 16)

  Zakres

  Niniejsza część IEC 62386 określa system magistrali do sterowania sygnałami cyfrowymi elektronicznego sprzętu oświetleniowego, który jest zgodny z wymaganiami IEC 61347 (wszystkie części) z dodatkiem zasilania d.c.

  Niniejszy dokument dotyczy tylko urządzeń sterujących według IEC 62386-102:2014 i IEC 62386-102:2014/A1: - które realizują ochronę termiczną urządzeń.

  UWAGA Wymagania dotyczące badań poszczególnych wyrobów w procesie produkcji nie są włączone do niniejszej normy.

   

  PN-EN IEC 62386-218:2018-09 - wersja angielska

  Data publikacji: 20-09-2018

  Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 218: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterujących -- Wybór krzywej ściemniania (urządzenie typu 17)

  Zakres

  Niniejsza część IEC 62386 określa system magistrali do sterowania sygnałami cyfrowymi elektronicznego sprzętu oświetleniowego, który jest zgodny z wymaganiami IEC 61347 (wszystkie części) z dodatkiem zasilania d.c.

  Ten dokument ma zastosowanie tylko do IEC 62386-102:2014 i IEC 62386-102:2014/A1: - urządzenie sterujące, które realizuje wybór krzywej ściemniania.

  UWAGA Wymagania dotyczące badań poszczególnych wyrobów w procesie produkcji nie są włączone do niniejszej normy.
   


   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Elektryka.org
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.