google

  elektryka, instalacje elektryczne, oświetlenie

  Kursy walut 19.07.2019
  1 USD
  3.7855
  -0.0078
  1 EUR
  4.2592
  -0.0043
  1 CHF
  3.8480
  -0.0025
  1 GBP
  4.7372
  0.0031
  1 RUB
  0.0601
  -0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży elektrycznej - sierpień 2018

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży elektrycznej

  - sierpień 2018

   

   

  PN-EN 61770:2009/A11:2018-08 - wersja angielska

  Data publikacji: 06-08-2018

  Sprzęt elektryczny przyłączany do sieci wodociągowej -- Unikanie przepływu wstecznego i uszkodzeń węża kompletnego

  Zakres

  Zmieniono Rozdziały: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oraz Załącznik A.

  Uzupełniono Bibliografię.

  Dodano nowy Rozdział Z1, Rozdział Z2, Rozdział Z3 i Rozdział Z4.

  Usunięto Załącznik ZA i dodano nowy Załącznik ZA, Załącznik ZB, Załącznik ZC i Załącznik ZD.

   

  PN-EN 12665:2018-08 - wersja angielska

  Data publikacji: 10-08-2018

  Światło i oświetlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia

  Zakres

  Ten dokument określa podstawowe terminy i definicje używane we wszystkich zastosowaniach oświetleniowych. Ten dokument określa również ramy dla specyfikacji wymagań oświetleniowych, podając szczegóły aspektów, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu tych wymagań.

   

  PN-EN 62504:2015-01/A1:2018-08 - wersja angielska

  Data publikacji: 10-08-2018

  Oświetlenie ogólne -- Produkty z diodami emitującymi światło (LED) i powiązane wyposażenie -- Terminy i definicje

  Zakres

  Zostały zastąpione istniejące definicje 3.15, 3.19 i 3.20 i uwagi do tych haseł nowymi definicjami i nowymi uwagami do haseł. Została dodana nowa definicja 3.43 na końcu Rozdziału 3. Został unieważniony Załącznik A.4 wraz z Podrozdziałami A.4.1, A.4.2 oraz Rysunkiem A.6.

   

  PN-EN IEC 60099-5:2018-08 - wersja angielska

  Data publikacji: 10-08-2018

  Ograniczniki przepięć -- Część 5: Zalecenia wyboru i stosowania

  Zakres

  Niniejsza część normy IEC 60099 zawiera informacje, wskazówki i zalecenia dotyczące zasad doboru i stosowania ograniczników przepięć, które będą eksploatowane w systemach trójfazowych z nominalnym napięciem powyżej 1 kV. Norma ma zastosowanie do beziskiernikowych ograniczników przepięć z warystorami z tlenków metali określonych w IEC 60099-4, do ograniczników zawierających zarówno szeregową, jak i równoległą strukturę iskiernikową – o napięciu znamionowym 52 kV i poniżej, jak zdefiniowano w IEC 60099-6 oraz ograniczników przepięć z tlenków metali z zewnętrzną szeregową przerwą iskrową do napowietrznych linii przesyłowych i rozdzielczych (EGLA), jak określono w normie IEC 60099-8. W Załączniku J omawiane są niektóre aspekty dotyczące ograniczników przepięć starego typu: iskiernikowych z warystorami z węgliku krzemu SiC.

  Napięcie obniżone ograniczników przepięć jest głównym parametrem, któremu większość użytkowników poświęca wiele uwagi podczas wyboru ich typu i klasyfikacji. Typowe maksymalne wartości napięcia obniżonego podano w Załączniku F. Jest jednak prawdopodobne, że w przypadku niektórych systemów lub w niektórych krajach, wymagania w zakresie niezawodności funkcjonowania systemu oraz jego projektowania są na tyle jednoznaczne, że zalecenia niniejszej normy mogą prowadzić do określenia wąskich zakresów parametrów ograniczników. W tym przypadku użytkownik ograniczników, nie jest zobowiązany do stosowania całego wprowadzonego w normie procesu do każdego nowego obiektu, a zasady wyboru parametrów ograniczników wynikające z dotychczasowej praktyki mogą być nadal stosowane.

  Załączniki H i I prezentują porównania i obliczenia pomiędzy starą klasyfikacją rozładowania linii, a nową klasyfikacją odnoszącą się do ładunku.

   

  PN-EN IEC 61347-2-14:2018-08 - wersja angielska

  Data publikacji: 10-08-2018

  Urządzenia do lamp -- Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące elektronicznych urządzeń sterujących zasilanych prądem stałym i/lub prądem przemiennym do lamp indukcyjnych fluorescencyjnych

  Zakres

  W niniejszej części IEC 61347 ustalono szczegółowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektronicznych urządzeń sterujących przeznaczonych do stosowania przy zasilaniu napięciem prądu przemiennego 50 Hz lub 60 Hz i/lub prądu stałego, o wartości do 1 000 V, z częstotliwościami pracy odchylającymi się od częstotliwości zasilania, połączonych z lampami indukcyjnymi fluorescencyjnymi według IEC 62532 i IEC 62639 przy wysokiej częstotliwości.

  W Załączniku J podano wyodrębnione wymagania dotyczące zasilanych centralnie urządzeń sterujących do pracy w warunkach oświetlenia awaryjnego. W Załączniku J podano również wymagania funkcjonalne właściwe dla zapewnienia bezpiecznego oświetlenia awaryjnego.

  Wymagania dotyczące urządzeń sterujących do oświetlenia awaryjnego pracujących przy zasilaniu innym, niż zasilanie centralne, podano w IEC 61347-2-7.

  UWAGA W Załączniku J wyszczególniono te wymagania funkcjonalne, które uznano za rzeczywiście związane z zapewnieniem niezawodnego działania w warunkach awaryjnych.

   

  PN-EN IEC 61643-352:2018-08 - wersja angielska

  Data publikacji: 10-08-2018

  Elementy do niskonapięciowej ochrony przeciwprzepięciowej -- Część 352: Zasady doboru i stosowania izolacyjnych transformatorów przeciwprzepięciowych w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych (SIT)

  Zakres

  Ta część normy EN 61643 obejmuje aplikację udarowych transformatorów izolacyjnych (SIT) które są używane w telekomunikacyjnych aplikacjach transformatorów z poziomem sygnałów do 400 V wartości międzyszczytowej. Transformatory mają wysokie znamionowe napięcie udarowe z albo bez ekranu pomiędzy wejściowym a wyjściowym uzwojeniem. SIT są podzespołami zabezpieczającymi przed udarami stosowanymi do łagodzenia dalszej propagacji sygnału wspólnego udaru napięcia. Norma określa zasady wyboru i aplikacji SIT i związane z tym informacje. Dokument nie obejmuje transformatorów komunikacji przez linie elektroenergetyczną.

   

  PN-EN IEC 62386-224:2018-08 - wersja angielska

  Data publikacji: 10-08-2018

  Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Cześć 224: Wymagania szczegółowe dla urządzeń sterujących -- Niewymienialne źródła światła (urządzenie typu 23)

  Zakres

  Ta część IEC 62386 określa system magistrali do sterowania cyfrowymi sygnałami elektronicznego sprzętu oświetleniowego. który jest zgodny z wymaganiami normy IEC 61347 (wszystkie części), łącznie z zasilaczami DC. Dokument ten dotyczy tylko norm IEC 62386-102:2014 i IEC 62386-102:2014/A1: - urządzenie do sterowania z niewymiennym źródłem światła.

  UWAGA Wymagania dotyczące badania poszczególnych produktów podczas produkcji nie są uwzględnione.
   

  PN-HD 60364-7-704:2018-08 - wersja angielska

  Data publikacji: 22-08-2018

  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki

  Zakres

  Wymagania niniejszej części dotyczą instalacji na terenie budowy i rozbiórki do użytku w czasie prac budowlanych lub rozbiórkowych, które mają być wycofane z użytkowania po zakończeniu prac.

  Przykłady obejmują:
  – budowę nowych obiektów budowlanych;
  – remonty, przebudowy, rozbudowy, rozbiórki istniejących obiektów budowlanych lub części istniejących obiektów budowlanych;
  – prace inżynieryjne;
  – roboty ziemne;
  – podobne prace.

  Te wymagania mają zastosowanie do instalacji stałych lub ruchomych.

  Wymagania nie mają zastosowania do:
  – instalacji w obiektach administracyjnych na terenach budowy (biura, szatnie, pomieszczenia konferencyjne, stołówki, restauracje, sypialnie, toalety itp.).

   

  PN-EN IEC 60034-27-4:2018-08 - wersja angielska

  Data publikacji: 28-08-2018

  Maszyny elektryczne wirujące -- Część 27-4: Pomiar rezystancji izolacji i wskaźnika polaryzacji izolacji uzwojenia maszyn elektrycznych wirujących

  Zakres

  Niniejsza część IEC 60034 zawiera zalecane procedury badawcze dotyczące pomiaru rezystancji izolacji i wskaźnika polaryzacji izolacji uzwojenia stojana i wirnika maszyn elektrycznych wirujących.

  Niniejszy dokument zaleca minimalne akceptowalne wartości rezystancji izolacji i wskaźnika polaryzacji izolacji uzwojenia dotyczące gotowych maszyn elektrycznych wirujących niskiego i wysokiego napięcia prądu przemiennego i stałego o mocy znamionowej większej lub równej 750 W.
   

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Elektryka.org
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.