google

  elektryka, instalacje elektryczne, oświetlenie

  Kursy walut 23.08.2019
  1 USD
  3.9371
  0.0034
  1 EUR
  4.3572
  -0.0088
  1 CHF
  3.9876
  -0.0174
  1 GBP
  4.8050
  0.0266
  1 RUB
  0.0600
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży elektrycznej - czerwiec 2018

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży elektrycznej

  - czerwiec 2018

   

  PN-EN 61643-11:2013-06/A11:2018-06 - wersja angielska

  Data publikacji: 04-06-2018

  Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia -- Część 11: Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia -- Wymagania i metody badań

  Zakres

  Zmodyfikowano Przedmowę europejską.

  Dodano Subclause 7.5.5, Załącznik ZC, Załącznik ZZ. Zmodyfikowano Załącznik ZA.

   

  PN-EN 60598-2-4:2018-06 - wersja angielska

  Data publikacji: 04-06-2018

  Oprawy oświetleniowe -- Część 2: Wymagania szczegółowe -- Dział 4: Oprawy oświetleniowe przenośne ogólnego przeznaczenia

  Zakres

  Niniejsza część IEC 60598-2 określa wymagania dla przenośnych opraw ogólnego przeznaczenia do stosowania wewnątrz i/lub na zewnątrz (np. do stosowania w ogrodzie), innych niż oprawy ręcznie, przeznaczonych do stosowania ze źródła światła lub zawierających źródła światła na napięcie zasilania nie przekraczające 250 V.

   

  PN-EN IEC 60793-1-45:2018-06 - wersja angielska

  Data publikacji: 12-06-2018

  Światłowody -- Część 1-45: Metody pomiarów i procedury badań -- Średnica pola modu

  Zakres

  Niniejsza część IEC 60793 określa jednolite wymagania dotyczące pomiaru średnicy pola modu (MFD) światłowodu jednomodowego, wspomagając kontrolę włókien i kabli do celów komercyjnych.

   

  PN-EN IEC 61249-2-45:2018-06 - wersja angielska

  Data publikacji: 21-06-2018

  Materiały na płytki drukowane i inne struktury wzajemnych połączeń -- Część 2-45: Wzmocnione materiały podłoża z pokryciem i bez pokrycia -- Płyty z bezhalogenowej żywicy epoksydowej, o wzmocnieniu nietkanym/tkanym ze szkła typu E, foliowane miedzią, o przewodności cieplnej (1,0 W/mK) i określonej palności (pionowa próba palności), do lutowania bezołowiowego

  Zakres

  W niniejszej części IEC 61249 podano wymagania dotyczące właściwości płyt z bezhalogenowej żywicy epoksydowej, o wzmocnieniu nietkanym/tkanym ze szkła typu E, foliowanych miedzią, o określonej przewodności cieplnej i palności (pionowa próba palności), do montażu bezołowiowego o grubościach od 0,60 mm do 1,70 mm. Ograniczenie palności uzyskuje się przez zastosowanie jako opóźniaczy środków zmniejszających palność, stanowiących część struktury polimerowej. Temperatura zeszklenia wynosi co najmniej 105 °C. Współczynnik przewodności cieplnej wynosi (1,0 ± 0,15) W/(m∙K).

   

  PN-EN IEC 61249-2-46:2018-06 - wersja angielska

  Data publikacji: 21-06-2018

  Materiały na płytki drukowane i inne struktury wzajemnych połączeń -- Część 2-46: Wzmocnione materiały podłoża z pokryciem i bez pokrycia -- Płyty z bezhalogenowej żywicy epoksydowej, o wzmocnieniu nietkanym/tkanym ze szkła typu E, foliowane miedzią, o przewodności cieplnej (1,5 W/mK) i określonej palności (pionowa próba palności), do lutowania bezołowiowego

  Zakres

  W niniejszej części IEC 61249 podano wymagania dotyczące właściwości płyt z bezhalogenowej żywicy epoksydowej, o wzmocnieniu nietkanym/tkanym ze szkła typu E, foliowanych miedzią, o określonej przewodności cieplnej i palności (pionowa próba palności), do montażu bezołowiowego o grubościach od 0,60 mm do 1,70 mm. Ograniczenie palności uzyskuje się przez zastosowanie jako opóźniaczy środków zmniejszających palność, stanowiących część struktury polimerowej. Temperatura zeszklenia wynosi co najmniej 105 °C. Współczynnik przewodności cieplnej wynosi (1,5 ± 0,2) W/m∙K.

   

  PN-EN IEC 61249-2-47:2018-06 - wersja angielska

  Data publikacji: 21-06-2018

  Materiały na płytki drukowane i innestruktury wzajemnych połączeń -- Część 2-47: Wzmocnione materiały podłoża z pokryciem i bez pokrycia -- Płyty z bezhalogenowej żywicy epoksydowej, o wzmocnieniu nietkanym/tkanym ze szkła typu E, foliowane miedzią, o przewodności cieplnej (2,0 W/mK) i określonej palności (pionowa próba palności), do lutowania bezołowiowego

  Zakres

  W niniejszej części IEC 61249 podano wymagania dotyczące właściwości płyt z bezhalogenowej żywicy epoksydowej, o wzmocnieniu nietkanym/tkanym ze szkła typu E, foliowanych miedzią, o określonej przewodności cieplnej i palności (pionowa próba palności), do montażu bezołowiowego o grubościach od 0,60 mm do 1,70 mm. Ograniczenie palności uzyskuje się przez zastosowanie jako opóźniaczy środków zmniejszających palność, stanowiących część struktury polimerowej. Temperatura zeszklenia wynosi co najmniej 105 °C. Współczynnik przewodności cieplnej wynosi (2,0 ± 0,30) W/m∙K.

   

  PN-EN IEC 61754-7-2:2018-06 - wersja angielska

  Data publikacji: 21-06-2018

  Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Światłowodowe interfejsy złączowe -- Część 7-2: Rodzina złączy typu MPO -- Dwa rzędy włókien

  Zakres

  Niniejsza część IEC 61754 standaryzuje wymiary złącza MPO z podwójnym rzędem włókien.

   

  PN-EN 1366-11:2018-06 - wersja angielska

  Data publikacji: 28-06-2018

  Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 11: Systemy zabezpieczeń ogniochronnych zespołów kablowych i elementów związanych

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej opisano metodę oceny właściwości systemów zabezpieczających zespoły kabli elektrycznych i szynoprzewodów w zakresie zapewnienia ciągłości obwodu w warunkach pożaru i sklasyfikowania systemu zabezpieczającego zgodnie z EN 13501-3 odnośnie klasyfikacji P. Badanie weryfikuje zachowanie systemów zabezpieczeń kabli poddanych oddziaływaniu pożaru od zewnątrz. Badania określone w niniejszej normie nie są przeznaczone do oceny właściwości systemu ogniochronnego i uszczelnienia przejścia z uwagi na zachowanie wymagań stawianych w odniesieniu do ściany lub sufitu (klasyfikacja E / I).

  Niniejsza metoda jest zupełnie inna od EN 50200 dla klasyfikacji PH a także od IEC 60331-11, IEC 60331-21, IEC 60331-23, IEC 60331-25, które nie są zaprojektowane dla systemów zabezpieczających zespoły kabli elektrycznych.

  Zaleca się, aby niniejsza norma była stosowana łącznie z EN 1363-1.

  Wyniki badań mają zastosowanie do systemów ogniochronnych zespołów kabli elektrycznych o napięciu do 1 kV.

  Zaleca się, aby niniejsza procedura badania była również używana do ustalania właściwości systemów zabezpieczających do stosowania z kablami transmisji danych i kablami światłowodowymi, jednakże procedury weryfikacyjne dla tych kabli są nadal w opracowaniu. Propozycje podano w Załączniku C.

  Systemy zabezpieczające mogą zawierać urządzenia wentylacyjne, klapy rewizyjne, zamocowane lub demontowalne pokrywy itd.

  Badania opisane w niniejszej normie nie są przeznaczone do oceny właściwości powłok natryskiwanych i malarskich (np. powłok pęczniejących lub ablacyjnych, powłok elastycznych, żywic epoksydowych) i podobnych warstw ochronnych (np. opasek, oplotu) nakładanych bezpośrednio na kable lub szynoprzewody jako system ogniochronny. Również kable i szynoprzewody charakteryzujące się własną odpornością ogniową i bez systemów ogniochronnych wokół, nie są objęte niniejszą normą (patrz norma CENELEC EN 50577).

  Niniejsza metoda nie ma zastosowania dla rozdzielnic z osprzętem elektrycznymobejmującym systemy magistral, przekaźniki oraz podobne elementy.

   

  PN-EN 60061-1:2001/A57:2018-06 - wersja angielska

  Data publikacji: 28-06-2018

  Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 1: Trzonki lampowe

  Zakres

  Modyfikuje karty trzonków lampowych BAY15, BA15s-3, BAX15d i GX16t-5.

   

  PN-EN 60061-2:2002/A53:2018-06 - wersja angielska

  Data publikacji: 28-06-2018

  Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 2: Oprawki lampowe

  Zakres

  Modyfikuje karty skojarzonej pary oprawek lampowych GX16t-5.

   

  PN-EN 60061-3:2002/A54:2018-06 - wersja angielska

  Data publikacji: 28-06-2018

  Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 3: Sprawdziany

  ZakresMateriały na płytki drukowane i inne struktury wzajemnych połączeń -- Część 2-45: Wzmocnione materiały podłoża z pokryciem i bez pokrycia -- Płyty z bezhalogenowej żywicy epoksydowej, o wzmocnieniu nietkanym/tkanym ze szkła typu E, foliowane miedzią, o przewodności cieplnej (1,0 W/mK) i określonej palności (pionowa próba palności), do lutowania bezołowiowego

  Zakres

  W niniejszej części IEC 61249 podano wymagania dotyczące właściwości płyt z bezhalogenowej żywicy epoksydowej, o wzmocnieniu nietkanym/tkanym ze szkła typu E, foliowanych miedzią, o określonej przewodności cieplnej i palności (pionowa próba palności), do montażu bezołowiowego o grubościach od 0,60 mm do 1,70 mm. Ograniczenie palności uzyskuje się przez zastosowanie jako opóźniaczy środków zmniejszających palność, stanowiących część struktury polimerowej. Temperatura zeszklenia wynosi co najmniej 105 °C. Współczynnik przewodności cieplnej wynosi (1,0 ± 0,15) W/(m∙K).

  Modyfikuje sprawdziany trzonków lampowych PZG18, PGZX18, GX16t-5 oraz pary skojarzonych oprawek lampowych GX16t-5.

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.