google

  elektryka, instalacje elektryczne, oświetlenie

  Kursy walut 11.12.2018
  1 USD
  3.7763
  0.0163
  1 EUR
  4.2982
  0.0071
  1 CHF
  3.8266
  0.027
  1 GBP
  4.7647
  -0.0205
  1 RUB
  0.0568
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży elektrycznej - grudzień 2017

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży elektrycznej

  - grudzień 2017


   

  PN-EN 50341-2-8:2017-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 21-12-2017

  Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1kV -- Część 2-8: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Francji (oparte na EN 50341-1:2012)

  Zakres

  Część 1 i obecna część 2-8 mają zastosowanie do nowych linii napowietrznych zdefiniowanych w 1.1

  Nowa linia napowietrzna oznacza każdą nową napowietrzną linię elektroenergetyczną prądu przemiennego powyżej1 kV zbudowaną na nowych fundamentach oraz:
  • ograniczoną przez dwie stacje lub dwa słupy krańcowe na przedpolu wymienionych stacji
  lub
  • ograniczoną przez stację lub słup krańcowy na jednym końcu i rozgałęzienie (w tym słup rozgałęźny) lub odczep na drugim końcu.

  Niniejszy standard nie ma zastosowania do istniejących linii napowietrznych przekraczających 1 kV napięcia przemiennego we Francji.

  Każda decyzja o zastosowaniu wymagań niniejszej normy do nowych projektów linii napowietrznych, dla których są w toku studia techniczne, powinna być określona w Specyfikacji Projektowej.

  Wymagania niniejszej normy nie mają zastosowania do linii napowietrznych będących w budowie.

  Część 1 i część 2-8 stosuje się do urządzeń telekomunikacyjnych zamontowanych na słupach nowych linii napowietrznych, w szczególności w odniesieniu do założeń dotyczących wiatru i oblodzenia. Sprzęt radiowy powinien być umieszczony na konstrukcji wsporczej w taki sposób, aby był dostępny i operacje mogłyby być wykonywane zgodnie z przepisami bezpieczeństwa.

   

  PN-EN 50618:2015-03 - wersja polska

  Data publikacji: 04-12-2017

  Kable i przewody elektryczne do systemów fotowoltaicznych

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska dotyczy giętkich jednożyłowych kabli i przewodów zasilających, o usieciowanej izolacji i powłoce, charakteryzujących się małą emisją dymu i niezawierających halogenów. Dotyczy w szczególności kabli i przewodów stosowanych po stronie stałoprądowej (DC) systemów fotowoltaicznych, przy napięciu znamionowym 1,5 kV prądu stałego między żyłami oraz między żyłą a ziemią.

  Kable i przewody są przeznaczone do stosowania z urządzeniami klasy II.

  Normalna, maksymalna temperatura żyły przewodu wynosi 90 °C, przy czym dopuszcza się eksploatację w temperaturze żyły 120 °C przez maksymalnie 20 000 godzin, gdy temperatura otoczenia nie przekracza 90 °C.

  UWAGA – Oczekiwany czas użytkowania w normalnych warunkach eksploatacyjnych, jak określono w niniejszej normie, wynosi co najmniej 25 lat.  PN-EN 50618:2015-03 - wersja polska

  Data publikacji: 04-12-2017

  Kable i przewody elektryczne do systemów fotowoltaicznych

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska dotyczy giętkich jednożyłowych kabli i przewodów zasilających, o usieciowanej izolacji i powłoce, charakteryzujących się małą emisją dymu i niezawierających halogenów. Dotyczy w szczególności kabli i przewodów stosowanych po stronie stałoprądowej (DC) systemów fotowoltaicznych, przy napięciu znamionowym 1,5 kV prądu stałego między żyłami oraz między żyłą a ziemią.

  Kable i przewody są przeznaczone do stosowania z urządzeniami klasy II.

  Normalna, maksymalna temperatura żyły przewodu wynosi 90 °C, przy czym dopuszcza się eksploatację w temperaturze żyły 120 °C przez maksymalnie 20 000 godzin, gdy temperatura otoczenia nie przekracza 90 °C.

  UWAGA – Oczekiwany czas użytkowania w normalnych warunkach eksploatacyjnych, jak określono w niniejszej normie, wynosi co najmniej 25 lat.


  PN-EN 50663:2017-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 11-12-2017

  Norma ogólna do oceny sprzętu elektronicznego i elektrycznego małej mocy dotycząca ograniczeń ekspozycji ludzi na działanie pól elektromagnetycznych (10 MHz - 300 GHz)

  Zakres

  Niniejsza norma europejska dostarcza proste metody oceny zgodności urządzeń elektronicznych i elektrycznych małej mocy, pracujących w paśmie częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, z wartościami granicznymi ekspozycji pola elektromagnetycznego (EMF). Jeśli nie można wykazać zgodności tych urządzeń z odpowiednimi wymaganiami ekspozycji przy zastosowaniu metod jej oceny wg niniejszej normy, to do oceny zgodności mogą być zastosowane inne normy wyrobów dotyczące EMF.

  UWAGA Inne normy mogą mieć zastosowanie do urządzeń objętych niniejszym dokumentem. W szczególności, dokument ten nie jest przeznaczony do oceny kompatybilności elektromagnetycznej z innymi urządzeniami, ani nie odzwierciedla wymagań bezpieczeństwa, innych niż te, które bezpośrednio związane są z ekspozycją ludzi na działanie pól elektromagnetycznych.

   

  PN-EN 50665:2017-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 21-12-2017

  Norma ogólna do oceny urządzeń elektronicznych i elektrycznych dotycząca ograniczeń ekspozycji ludzi na działanie pól elektromagnetycznych (0 Hz - 300 GHz)

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dla którego nie istnieją normy wyrobu bądź rodziny wyrobów, bądź norma dotycząca urządzeń małej mocy, uwzględniające ekspozycję ludzi na działanie pola elektromagnetycznego. Jeśli taka norma istnieje, to powinna być stosowana zamiast niniejszej normy. Załącznik A wymienia takie normy zharmonizowane dostępne w chwili pisania. Niniejsza lista może się zmieniać wraz z upływem czasu. Obecna lista norm zharmonizowanych w ramach każdej z dyrektyw powinna być konsultowana w czasie stosowania niniejszej normy.

  Przedmiotem niniejszej normy podstawowej jest dostarczenie metody postępowania przy ocenie urządzeń w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych ekspozycji ludzi na działanie pól elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych oraz prądu indukowanego i prądu kontaktowego.

  Zakres częstotliwości obejmuje częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz.

  Niniejsza norma jest przeznaczona zarówno dla urządzeń promieniujących w sposób zamierzony jak i nie zamierzony.

  UWAGA 1 Inne normy mogą mieć zastosowanie do wyrobów objętych niniejszym dokumentem. W szczególności niniejszy dokument nie jest przeznaczony do oceny kompatybilności elektromagnetycznej z innymi urządzeniami; ani nie odzwierciedla jakichkolwiek wymagań bezpieczeństwa dotyczących wyrobów innych niż te, które odnoszą się do ekspozycji ludzi na działanie pól elektromagnetycznych.

  UWAGA 2 Niniejsza norma odnosi się tylko do ekspozycji ludzi na działanie danego urządzenia. Obowiązuje norma dla urządzeń wprowadzonych na rynek lub wykorzystywanych w miejscu ich zainstalowania wykorzystywanych przez pracowników podczas pracy:
  EN 50664:2017. Norma podstawowa do oceny zgodności urządzeń przeznaczonych do użytku przez pracowników z poziomami dopuszczalnymi ekspozycji na pola elektromagnetyczne (0 Hz - 300 GHz), gdy są one wprowadzane do użytkowania lub w miejscu ich zainstalowania.

   

  PN-EN 60079-1:2014-12 - wersja polska

  Data publikacji: 13-12-2017

  Atmosfery wybuchowe -- Część 1: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłon ognioszczelnych „d”

  Zakres

  W niniejszej części IEC 60079 zawarto szczegółowe wymagania dotyczące konstrukcji i badań urządzeń elektrycznych o rodzaju zabezpieczenia osłona ognioszczelna „d”, przeznaczonych do stosowania w gazowych atmosferach wybuchowych. Niniejsza norma uzupełnia i zmienia wymagania ogólne zawarte w IEC 60079-0. W przypadku gdy wymagania niniejszej normy są sprzeczne z wymaganiami IEC 60079-0, wymagania niniejszej normy mają pierwszeństwo.

   

  PN-EN 60317-0-10:2017-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 01-12-2017

  Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 0-10: Wymagania ogólne -- Przewody miedziane, okrągłe, gołe lub emaliowane w topionym obwoju z włókna poliestrowo-szklanego, nienasyconym lub nasyconym żywicą lub lakierem

  Zakres

  Niniejsza część normy IEC 60317 określa wymagania dotyczące przewodów miedzianych, okrągłych, gołych lub emaliowanych stopnia 1 lub 2 w topionym obwoju z włókna poliestrowo-szklanego, nienasyconym lub nasyconym żywicą lub lakierem.

  Zakres wymiarów nominalnych przewodów podano w Tablicy 1, Tablicy 2, Tablicy A.1 oraz Tablicy A.2.

   

  PN-EN 60317-72:2017-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 01-12-2017

  Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 72: Przewody miedziane, okrągłe, gołe lub emaliowane w topionym obwoju z włókna poliestrowo-szklanego, nasyconym żywicą lub lakierem silikonowym, wskaźnik temperaturowy 200

  Zakres

  Niniejsza część normy IEC 60317 określa wymagania dotyczące przewodów miedzianych, okrągłych, gołych lub emaliowanych stopnia 1 lub 2 w topionym obwoju z włókna poliestrowo-szklanego, nasyconym żywicą lub lakierem silikonowym, wskaźnik temperaturowy 200. Środkiem impregnującym jest silikon zawierający żywicę lub lakier.

  UWAGA Dla tego typu przewodów, sprawdzenie udaru cieplnego jest nieodpowiednie i dlatego temperatura udaru cieplnego jest niemożliwa do określenia. W związku z tym nie można określić klasy przewodów, w oparciu o wymagania dotyczące wskaźnika temperatury i temperatury udaru cieplnego.

   

  PN-EN 60400:2017-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 05-12-2017

  Oprawki do świetlówek rurowych i zapłonników

  Zakres

  W niniejszym dokumencie ustalono wymagania techniczne I wymiarowe dotyczące oprawek do świetlówek rurowych i zapłonników oraz metody badań do stosowania przy określaniu bezpieczeństwa i prawidłowości pasowania świetlówek i zapłonników z odpowiednimi oprawkami.

  Niniejszy dokument dotyczy oprawek niezależnych i oprawek do wbudowywania przeznaczonych do stosowania ze świetlówkami wyposażonymi w trzonki wymienione w Załączniku A oraz oprawek niezależnych i do wbudowywania do zapłonników wg IEC 60155, przewidzianych do pracy w obwodach prądu przemiennego o napięciu roboczym, którego wartośc skuteczna nie przekracza 1 000 V.

  Norma dotyczy również oprawek do świetlówek jednostronnie trzonkowanych, zintegrowanych, z łuską zewnętrzną i spodem, podobnych do oprawek do świetlówek gwintowych (np. do lamp z trzonkiem G23 i G24). Oprawki te bada się zgodnie z następującymi punktami normy IEC 60238: 9.4; 9.5; 9.6; 10.3; 11.7; 12; 13.2; 13.5; 13.6; 13.7; 14; 16.3; 16.4; 16.5 i 16.9.

  Niniejszy dokument dotyczy również oprawek do świetlówek zintegrowanych z oprawą oświetleniową lub przewidzianych do wbudowania w urządzenia. Zawiera on wymagania wyłącznie dla oprawek do świetlówek. W przypadku innych wymagań, takich jak zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym w strefie zacisków, mają zastosowanie wymagania normy dotyczącej urządzenia, a badania wykonywane są po wbudowaniu oprawki w odpowiednie urządzenie, gdy sprzęt jest badany według właściwej normy wyrobu. Oprawki do świetlówek do stosowania tylko przez producentów opraw oświetleniowych nie są przeznaczone do sprzedaży detalicznej

  Niniejszy dokument dotyczy również, tak daleko jak jest to uzasadnione, innych typów oprawek do lamp i zapłonników niż wymienione wyżej, a także przyłączy lampowych. Tam gdzie stosowany jest termin „oprawka” dotyczy on zarówno oprawek do świetlówek, jak i do zapłonników

  Tam gdzie stosowany jest termin „oprawka dwu-kołkowa”, dotyczy on również oprawek nożowych.

   

  PN-EN 60780-323:2017-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 21-12-2017

  Obiekty jądrowe -- Urządzenia elektryczne ważne dla bezpieczeństwa -- Kwalifikacja

  Zakres

  Niniejsza Norma Międzynarodowa opisuje podstawowe wymagania dotyczące kwalifikowania urządzeń elektrycznych istotnych dla bezpieczeństwa oraz interfejsów (elektrycznych i mechanicznych) stosowanych w obiektach jądrowych. Opisane zasady, metody i procedury mają być wykorzystywane do kwalifikowania urządzeń, utrzymania i rozszerzania kwalifikacji oraz aktualizacji kwalifikacji wymaganych, jeśli urządzenie zostało zmodyfikowane. Wymagania dotyczące kwalifikacji zawarte w tej normie, jeśli są spełnione, wykazują i udokumentują zdolność urządzeń do pełnienia funkcji urządzeń bezpieczeństwa w odpowiednich stanach eksploatacji obiektu, w tym w trakcie zdarzeń projektowych i warunkach określonych rozszerzonych zdarzeń projektowych, oraz wymagania te zmniejszają ryzyko wystąpienia uszkodzenia urządzeń spowodowanego wspólną przyczyną wywołaną przez środowisko obiektu. Norma ta nie zapewnia wymagań związanych z poziomem obciążeń środowiskowych albo wymaganiami wydajności. Inne aspekty dotyczące zapewnienia jakości, wyboru i wykorzystania urządzeń elektronicznych, projektowania i modyfikacji systemów cyfrowych nie są częścią tej normy. W celu uzupełnienia tej normy mogą być stosowane inne normy IEC lub IEEE, które obejmują programy kwalifikacji konkretnego sprzętu, konkretnych środowisk lub określonych części programu kwalifikacji.

   

  PN-EN 60794-1-3:2017-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 11-12-2017

  Kable światłowodowe -- Część 1-3: Specyfikacja ogólna -- Elementy kabla światłowodowego

  Zakres

  Niniejsza część IEC 60794 zawiera specyfikację ogólną dotyczącą elementów kabla światłowodowego. Wymagania opisane w niniejszym dokumencie odnoszą się do elementów kabli światłowodowych przeznaczonych do współpracy ze sprzętem telekomunikacyjnym i podobnymi urządzeniami. Elementy będące przedmiotem niniejszych wymagań dotyczą kilku typów kabli według IEC 60794 (wszystkie części) zdefiniowanych w specyfikacjach grupowych IEC 60794-2, IEC 60794-3, IEC 60794-4 oraz IEC 60794-5. Wymagania dotyczące elementów kabla są zdefiniowane w normie wieloczęściowej IEC 60794-1-3x, której pierwszą część stanowi IEC 60794-1-31, a wymagania grupowe oraz wymagania szczegółowe wyżej wspomnianych specyfikacji grupowych określają konkretne rodziny i typy kabli.

   

  PN-EN 60904-8-1:2017-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 01-12-2017

  Elementy fotowoltaiczne -- Część 8-1: Pomiar odpowiedzi widmowej wielozłączowych elementów fotowoltaicznych (PV)

  Zakres

  Niniejsza część IEC 60904 daje wskazówki związane z pomiarem odpowiedzi widmowej (SR) wielozłączowych elementów fotowoltaicznych. Dotyczy ona przede wszystkim elementów pracujących bez koncentratorów światła, ale pewne jej fragmenty mogą być wykorzystane również do pomiarów elementów wielozłączowych przeznaczonych do pracy z koncentratorami światła. SR jest wymagane dla analizy zmierzonych charakterystyk prądowo-napięciowych wielozłączowych elementów PV zgodnie z opisem zawartym w normie IEC 60904-1-1.

  Wymagania dotyczące pomiarów SR jednozłączowych elementów PV ujęte są w normie IEC 60904-8, podczas gdy w niniejszej normie opisane zostały dodatkowe wymagania związane z pomiarem SR wielozłączowych elementów PV. Niniejszy dokument dotyczy jedynie pomiaru charakterystyk SR poszczególnych obszarów zawierających złącze w obrębie dwukońcówkowego wielozłączowego elementu.

  Niniejszy dokument może być stosowany w przypadku elementów PV zaprojektowanych do zastosowania pod światłem skoncentrowanym o ile ich pomiar jest wykonywany beż elementów optyki skupiającej światło.

   

  PN-EN 60947-3:2009/A2:2015-11 - wersja polska

  Data publikacji: 06-12-2017

  Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi

  Zakres

  Uaktualniono powołania normatywne (Podrozdział 1.2). Istniejący tekst Rozdziału 2 i Podrozdziału 4.2, zmodyfikowany przez Zmianę 1, zastąpiono nowym tekstem. Usunięto cały tekst zmodyfikowany przez Zmianę A1 w następujących podrozdziałach: 7.1.4, 7.1.7.2, 7.1.7.3, 7.1.12, 8.2.5.2 i 8.2.5.3. Dodano nowy Załącznik D (normatywny) Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi do zastosowań w obwodach fotowoltaicznych (PV) prądu stałego.

   

  PN-EN 61184:2017-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 05-12-2017

  Oprawki bagnetowe

  Zakres

  Niniejszy dokument dotyczy oprawek bagnetowych B15d i B22d przeznaczonych do łączenia lamp i paraopraw oświetleniowych z siecią zasilającą 250 V.

  Norma dotyczy również oprawek zintegrowanych z oprawą oświetleniową lub przewidzianych do wbudowania w urządzenia. Norma zawiera wyłącznie wymagania dotyczące oprawek.

  W przypadku wszystkich innych wymagań, takich jak ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym w obszarze zacisków, należy uwzględnić wymagania normy dotyczącej urządzenia, a badania powinny być wykonywane po wbudowaniu w odpowiednie urządzenie, gdy to urządzenie jest badane według odpowiedniej normy. Oprawki do stosowania wyłącznie przez producentów opraw oświetleniowych, nie są przeznaczone do sprzedaży detalicznej.

  Jeżeli oprawki są stosowane w oprawach oświetleniowych , ich maksymalne temperatury są podane w IEC 60598-1.

  B15d oznacza pasowanie trzonek/oprawka, jak zdefiniowano w IEC 60061-1, karta danych 7004-11 i IEC 60061-2, karta danych 7005-16, z odpowiednimi sprawdzianami.

  B22d oznacza pasowanie trzonek/oprawka, jak zdefiniowano w IEC 60061-1, karta danych 7004-10 i IEC 60061-2, karta danych 7005-10, z odpowiednimi sprawdzianami.

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.