google

  elektryka, instalacje elektryczne, oświetlenie

  Kursy walut 13.07.2018
  1 USD
  3.7244
  0.0189
  1 EUR
  4.3302
  0.004
  1 CHF
  3.7118
  -0.0041
  1 GBP
  4.8896
  -0.0057
  1 RUB
  0.0598
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży elektrycznej - sierpień 2017

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży elektrycznej

  - sierpień 2017

   

  PN-EN 61291-5-2:2017-08 - wersja angielska

  Data publikacji: 08-08-2017

  Wzmacniacze optyczne -- Część 5-2: Specyfikacje kwalifikacyjne -- Kwalifikacja niezawodności wzmacniaczy światłowodowych

  Zakres

  Niniejsza część IEC 61291 dotyczy komercyjnie dostępnych wzmacniaczy optycznych OAs i wzmocnionych optycznie podstawowych podsystemów naziemnych, które wykorzystują aktywne światłowody (światłowodowe wzmacniacze, OFAs) zawierające domieszki ziem rzadkich.

  Niniejszy dokument zakłada podejście czarnej skrzynki. Takie podejście przyjęto w celu dostarczenia specyfikacji wyrobu, które byłyby niezależne od szczegółów wykonania OA. Część informacji nt. elementów wewnętrznych jest przydatna w celu kwalifikacji niezawodności, części te są traktowane również jako czarne skrzynki. Niniejszy dokument formułuje wymagania do oceny niezawodności wzmacniaczy optycznych poprzez łączenie niezawodności takich wewnętrznych czarnych skrzynek.

  Celem niniejszego dokumentu jest określenie minimalnej listy testów niezawodności, wymagań dotyczących kryteriów porażki podczas testów oraz przewidywania niezawodności, a także dostarczenie odpowiednich powołań normatywnych w celu ustanowienia znormalizowanej metody oceny niezawodności wzmacniaczy optycznych OFA i podsystemów w celu zmniejszenia ryzyka i wspierania ulepszania wyrobu i kwalifikacji niezawodności.

   

  PN-EN 60793-2-70:2017-08 - wersja angielska

  Data publikacji: 09-08-2017

  Światłowody -- Część 2-70: Specyfikacja wyrobu -- Specyfikacja grupowa włókien utrzymujących polaryzację

  Zakres

  Niniejsza część IEC 60793 ma zastosowanie do włókien światłowodowych typów D1, D2, D3 opisanych w Tabeli 1. Są to włókna utrzymujące polaryzację stosowane w urządzeniach do transmisji danych oraz w kablach światłowodowych. Włókna te można stosować w optycznych sieciach transportowych.

  Do włókien tych zastosowanie mają trzy rodzaje wymagań:

  - wymagania ogólne zdefiniowane w IEC 60793-2;
  - wymagania specjalne, wspólne dla włókien kategorii D utrzymujących polaryzację, zawarte w Rozdziale 4 niniejszego dokumentu;
  - wymagania właściwe szczególnym typom włókien lub szczególnym zastosowaniom, określone w Załącznikach od A do C. (...)

   

  PN-EN 60793-1-61:2017-08 - wersja angielska

  Data publikacji: 09-08-2017

  Światłowody -- Część 1-61: Metody pomiarów i procedury badań -- Przesłuch polaryzacyjny

  Zakres

  Niniejsza część IEC 60793 określa jednolite wymagania dotyczące pomiarów przesłuchu polaryzacyjnego włókien utrzymujących polaryzację (PM).

  Niniejszy dokument przedstawia dwie metody pomiaru przesłuchu polaryzacyjnego włókien PM. Metoda A to metoda stosunku mocy, która wykorzystuje maksymalne i minimalne wartości mocy wyjściowej przy określonej długości fali. Metoda B jest metodą liniową wykorzystującą analizę sfery Poincarégo.

  Szczegóły dotyczące każdej metody opisano w Rozdziale 6.

  Wartości przesłuchów otrzymane metodami A i B są oparte na różnych definicjach.

  Przesłuch zmierzony metodą A jest definiowany jako wartość „uśredniona” w mierzonym zakresie długości fal, w przeciwieństwie do wartości przesłuchu uzyskanej metodą B, która pokazuje „najgorszą” wartość przesłuchu.

   

  PN-EN 50341-2-13:2017-02/A1:2017-08 - wersja angielska

  Data publikacji: 10-08-2017

  Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-13: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Włoch (oparte na EN 50341-1:2012)

  Zakres

  Zmodyfikowano rozdziały od 4.5.1, 4.7, 4.8, 4.12.2, 5.8, 8.2.2 do 9.6.2.

   

  PN-EN 60793-1-60:2017-08 - wersja angielska

  Data publikacji: 10-08-2017

  Światłowody -- Część 1-60: Metody pomiarów i procedury badań -- Długość zdudnienia

  Zakres

  Niniejsza część IEC 60793 określa metody badań fazowej długości zdudnienia oraz grupowej długości zdudnienia. Te dwa parametry są różnie definiowane i będą dawały różne wyniki w zależności od typu włókna utrzymującego polaryzację (PM).

  Fazowa długość zdudnienia jest istotnym parametrem opisującym zdolność światłowodów do utrzymywania wysokiego współczynnika wygaszania. Zagadnienie to zostało szczegółowo opisane w Załącznikach A i B.

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Elektryka.org
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.