google

  elektryka, instalacje elektryczne, oświetlenie

  Kursy walut 20.06.2018
  1 USD
  3.7352
  0.0036
  1 EUR
  4.3171
  0.0058
  1 CHF
  3.7470
  0.0008
  1 GBP
  4.9159
  -0.0043
  1 RUB
  0.0588
  0.0005
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży elektrycznej - czerwiec 2017

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży elektrycznej

  - czerwiec 2017

   

   

  PN-EN 61587-1:2017-06 - wersja angielska

  Data publikacji: 01-06-2017

  Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych -- Badania dotyczące IEC 60917 i IEC 60297 -- Część 1: Wymagania środowiskowe, układy do badań i aspekty bezpieczeństwa dotyczące szaf, stojaków, kaset i podstaw montażowych w warunkach wnętrzowych i podczas transportu

  Zakres


  W niniejszej części IEC 61587 określono wymagania środowiskowe, układy do badań, jak również aspekty bezpieczeństwa w warunkach wnętrzowych i podczas transportu, dotyczące pustych obudów tj. szaf, stojaków, kaset, podstaw montażowych z wbudowaną kasetą i zawierającej pakiet wtykowy.

  Dla potrzeb niniejszej normy ustalono zdefiniowane poziomy wykonania w celu spełnienia określonych wymagań przechowywania, transportu i warunków docelowej lokalizacji. Dotyczy całości lub tylko części konstrukcji mechanicznych szaf, stojaków, kaset, podstaw montażowych z wbudowaną kasetą i zawierającej pakiet wtykowy, natomiast nie dotyczy wyposażenia elektronicznego.

   

  PN-ETSI EN 301 908-10 V4.2.2:2017-06 - wersja angielska

  Data publikacji: 02-06-2017

  Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 -- Część 10: Zharmonizowana norma dla IMT-2000 FDMA/TDMA (DECT) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

  Zakres

  Niniejszy dokument stosuje się do następujących typów urządzeń przeznaczonych dla IMT- FT, który jest ulepszonym systemem cyfrowej bezprzewodowej telekomunikacji (DECT), należącym do rodziny ITU IMT-2000: a) Części stacjonarnych (FP); b) Części przenośnych (PP); c) Bezprzewodowych adapterów końcowych (CTA); d) Bezprzewodowych stacji przekaźnikowych (WRS) (kombinacji FP i PP); e) Części hybrydowych (HyP) ( PP z możliwością pracy jako FP dla zapewnienia komunikacji PP do PP) Wymienione urządzenia radiowe są zdolne do pracy w całych lub w części pasm częstotliwości podanych w Tablicy 1. Tablica 1: Pasma częstotliwości służby radiokomunikacyjnej Nadawanie od 1900 MHz do 1980 MHz Odbiór od 1900 MHz do 1980 MHz Nadawanie od 2010 MHz do 2025 MHZ Odbiór od 2010 MHz do 2025 MHz Pasma częstotliwości służby radiokomunikacyjnej IMT-FT (DECT) dla nadawania i odbioru w odniesieniu do wszystkich elementów systemu są częściami europejskiego widma UMTS przeznaczonego do działania w trybie TDD, od 1900 MHz do 1980 MHz i od 2020 MHz do 2025 MHz (patrz ERC/DEC(99)25 [8] i ERC/DEC(00)01 [9]). UWAGA: Urządzenia IMT-FT mogą posiadać drugi tryb w celu umożliwienia pracy w paśmie DECT od 1880 MHz do 1900 MHz . Zastosowanie DECT w paśmie od 1880 MHz do 1900 MHz jest objęte normą ETSI EN 301 406 [i.7]. Szczegóły dotyczące wspólnego interfejsu DECT można znaleźć w ETSI EN 300 175-1 [i.12], ETSI EN 300 175 części od 2 [1] do 3 [2], ETSI EN 300 175-4 [i.13], ETSI EN 300 175 od części 5 [3] do 6 [4], oraz ETSI EN 300 175 części od 7 [i.14] do 8 [i.15]. Dalsze szczegóły dotyczące systemu DECT można znaleźć w ETSI TR 101 178 [i.1] i ETSI ETR 043 [i.2]. Informacje na temat ULE można znaleźć w ETSI TS 102 939-1 [i.16] i ETSI TS 102 939-2 [i.17]. Niniejszy dokument określa wymagania dla zademonstrowania, że urządzenia radiowe efektywnie wykorzystują widmo radiowe w celu uniknięcia szkodliwych zakłóceń.

   

  PN-EN 61202-1:2017-06 - wersja angielska

  Data publikacji: 02-06-2017

  Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Izolatory światłowodowe -- Część 1: Specyfikacja ogólna

  Zakres

  Niniejsza część IEC 61202 dotyczy izolatorów wykorzystywanych w technice światłowodowej, które wykazują następujące cechy:

  - są nieodwracalnymi elementami optycznymi, w których każdy port jest albo światłowodem albo półzłączem światłowodowym;
  - są elementami biernymi, które nie zawierają elementów optoelektronicznych lub innych przetworników;
  - mają dwa porty optyczne do kierunkowej transmisji mocy optycznej.

   

  PN-EN 55014-1:2017-06 - wersja angielska

  Data publikacji: 13-06-2017

  Kompatybilność elektromagnetyczna -- Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń -- Część 1: Emisja

  Zakres

  Niniejsza część CISPR 14 określa wymagania, które odnoszą się do emisji zaburzeń o częstotliwości radiowej w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 400 GHz od urządzeń, narzędzi elektrycznych i urządzeń podobnych, jak określono poniżej, czy zasilanych ze źródła AC, DC (w tym z baterii).

  W niniejszej normie, tam gdzie jest użyty termin "sprzęt", zawiera on bardziej szczegółowe określenia "urządzenie", "urządzenia domowe lub podobne", "narzędzia elektryczne", "zabawki" i "urządzenia".

  Niniejsza Norma Międzynarodowa ma zastosowanie do następujących urządzeń:

  • przyrządów powszechnego użytku i urządzeń podobnych

  UWAGA 1 Przykładami są urządzenia stosowane:

  - dla typowych funkcji porządkowych w gospodarstwie domowym, które obejmuje mieszkania i związane z nim budynki, ogród, itp.;
  - dla typowych funkcji porządkowych w sklepach, biurach, środowiskach przemysłowych i innych podobnych środowiskach pracy;
  - w gospodarstwach rolnych;
  - przez klientów w hotelach i innych środowiskach typu mieszkalnego;
  - w urządzeniach do gotowania indukcyjnego, zarówno w środowiskach mieszkalnych jak i przemysłowych;

  • narzędzia elektryczne

  UWAGA 2 Przykłady elektronarzędzi obejmują przyrządy elektryczne z napędem silnikowym lub narzędzia ręczne z napędem elektromagnetycznym, narzędzia przewoźne, kosiarki i maszyny ogrodowe.

  • urządzenia podobne

  Uwaga 3 Przykładami są zewnętrzne kontrolery mocy zawierające półprzewodniki, aparatura elektromedyczna z napędem silnikowym, zabawki elektryczne/elektroniczne, automaty sprzedające towary, maszyny do gier, projektory kinowe i do przeźroczy, a także ładowarki i zewnętrzne zasilacze do użytku z produktami objętymi zakresem niniejszej normy.

  Również włączone w zakres niniejszej normy są odrębne części wyżej wymienionych urządzeń, takie jak silniki i urządzenia przełączające (np zasilania lub przekaźniki ochronne); jednakże żadnych wymagań dotyczących emisji nie stosuje się do takich odrębnych części, o ile nie zaznaczono to w niniejszej normie.

  Wyłączone z zakresu niniejszej normy są:

  - urządzenia, dla których wszystkie wymania dotyczące emisji w zakresie częstotliwości radiowych są wyraźnie sformułowane w innych normach CISPR;

  UWAGA 4 Przykładami są:

  • - oprawy oświetleniowe łącznie z przenośnymi oprawami oświetleniowymi dla dzieci, lampy wyładowcze i inne urządzenia oświetleniowe w zakresie CISPR 15;
  • - urządzenia informatyczne, np. komputery domowe, komputery osobiste, kopiarki elektroniczne w zakresie CISPR 32;
  • - sprzęt audiowizualny i elektroniczne instrumenty muzyczne inne niż zabawki w zakresie CISPR 32;
  • - urządzenia telekomunikacyjne wykorzystujące zarówno sieci elektroenergetyczne, jak i systemy dozorowania dzieci;
  • - urządzenia, które są w zakresie CISPR 11 ze względu na wytwarzanie i stosowanie energii o częstotliwości radiowej dla celów grzejnych (innych niż gotowanie indukcyjne) i leczniczych, kuchenki mikrofalowe (ale należy pamiętać o 6.5 urządzenia wielofunkcyjne np pomiary trzasków).
  • - urządzenia do sterowania radiowego, radiotelefony i innego rodzaju nadajniki radiowe;
  • - urządzenia do spawania łukowego.
  - urządzenia przewidziane do użytkowania tylko w pojeździe, na statku lub w samolocie;
  - skutki zjawisk elektromagnetycznych w odniesieniu do bezpieczeństwa urządzeń.

  W przypadku sprzętu wielofunkcyjnego może być wymagana zgodność z zapisami w tej i innych normach. Szczegóły podano w 6.5.

  Wymagania dotyczące emisji promieniowanych podane w niniejszej normie nie mają zastosowania do celowych transmisji od nadajników radiowych zdefiniowanych przez ITU, ani żadnych emisji pasożytniczych związanych z tymi transmisjami celowymi.

   

  PN-EN 63044-1:2017-06 - wersja angielska

  Data publikacji: 22-06-2017

  Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) oraz systemy automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 1: Wymagania ogólne

  Zakres

  Niniejsza część IEC 63044 ma zastosowanie do wszystkich domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) i systemów automatyzacji i sterowania budynków (BACS) i określa ogólne wymagania dla tych systemów i produktów.

  Niniejszy dokument ma zastosowanie (ale nie ogranicza się) do

  • stacji operatorskich i innych urządzeń do wprowadzania danych przez człowieka;
  • urządzeń do zarządzania;
  • urządzeń sterujących, stacji automatyki i kontrolerów dedykowanych do specyficznych aplikacji;
  • urządzeń polowych i ich interfejsów, oraz
  • okablowania i wzajemnych połączeń pomiędzy urządzeniami
  • wykorzystywanych w dedykowanej sieci HBES/BACS.

  Niniejszy dokument zawiera przegląd serii IEC 63044.

  Aby umożliwić integrację szerokiego spektrum zastosowań, seria IEC 63044 obejmuje:

  • bezpieczeństwo elektryczne,
  • bezpieczeństwo funkcjonalne,
  • warunki środowiskowe,
  • wymagania dotyczące EMC, oraz
  • zasady instalacji i okablowania oraz topologie.

  Niniejsza seria to norma dla grupy wyrobów.

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.